"Ovaccinerade barn är friskare"

"Den tyske homeopaten Andreas Bachmair har samlat in hälsodata från 8095 ovaccinerade barn från 15 olika länder och jämfört med data från 17400 vaccinerade barn.

Deltagarna i studien var mellan 0 och 17 år gamla. Båda grupperna fick svara på samma frågor om barnens hälsa.

Studien visade att allergier var mer än dubbelt så vanligt bland vaccinerade barn. Benägenheten att utveckla astma och bronkit var nästan åtta gånger högre hos vaccinerade barn än hos de ovaccinerade.

Ungefär sju procent av de vaccinerade barnen hade utvecklat en autoimmun sjukdom, motsvarande siffra bland de ovaccinerade var 0.35 procent.

Totalt sett var hälsan bättre hos de ovaccinerade barnen och de hade också en lägre benägenhet att utveckla andra sjukdomar och hälsoproblem så som bland annat öroninflammation, hösnuva, hyperaktivitet, skolios, epilepsi och migrän.

Frågan om vaccinering av barn är kontroversiell och föräldrar som vägrar låta vaccinera sina barn får utstå mycket kritik.
 
"Men vad det här utbytet egentligen innebär är ett blottläggande av hela vårt försvar mot alla kända sjukdomar – inklusive miljoner olika patogener – mot en tillfällig immunitet mot en enda sjukdom, vanligtvis en ofarlig barnsjukdom. Frågan är om vi byter mässling mot allergier, autoimmuna sjukdomar, cancer och AIDS.”

---

"Typiskt är att antalet sjukdomsincidenter varit klart sjunkande långt innan vaccinet för sjukdomen ifråga introducerats. I England hade incidenterna av polio minskat med 82 procent innan poliovaccinet introducerades 1956. Dödligheten i mässling hade minskat med 97 procent i England innan vaccination mot mässling infördes."
 
 
http://www.epochtimes.se/articles/2011/10/15/22174.html
 
 

det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet
Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism.

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största
läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan. Dokumentet är en
genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås
skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och
Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill
vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre
doser innan barnet nått 12 månaders ålder. Tillverkare är
GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör
av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

http://vaccin.me/2013/08/21/konfidentiellt-dokument-fran-gsk-avslojar-att-det-vanliga-vaccinet-infanrix-orsakar-plotslig-spadbarnsdod-och-autism/

"Blodbilden detsamma som på en aidspatient direkt efter en vaccination


 
 
 
 
 
Vet ni var vaccinerna odlas, titta på detta klipp
http://www.youtube.com/watch?v=zgHfM0-ZtYQ
 
"Blodbilden detsamma som på en aidspatient direkt efter en vaccination, sen återhämtar sig immunförsvaret inte och blir aldrig som det var innan."
"Många dör i PSD inom 4 dgr efter vaccination." "70 % av alla PSD dödsfall inträffade inom 3 veckor efter en kikhostevaccination". "För att det ska godkännas att ett barn dör av en vaccination ska det dö med nålen i armen".

Kolla på 8.40, vad vacciner innehåller, celler från aborterade foster, tungmetaller (borttaget nu på barnvaccin utom för influensavacciner), mjölkprotein (varför finns det så många mjölkallergiker nu) lösningsmedel, desinfektionsmedel, kylarvätska, natriumglutamat E621 smakförstärkare, bakterier, förorenade djurvirus, t ex SV40 som orsakar cancer.
Man odlar vacciner på celler fr aborterade foster. Väldigt bra så man slipper använda utrotningshotade djur...
11.20 skandal poliovaccinet.

SV 40 har man hittat i spermier på ovaccinerade män som fått det från sina föräldrar, på verkar fortplantningen. Tredje generationens vaccinerade får med sig en massa nu redan när de föds, men det har inte med generna att gör.
 
**************************************************
 
Ge 6 min av er tid till den här killen
http://www.youtube.com/watch?v=pQK_qhOdUcI
 
fin italiensk musik till

Vi experimenterar med en hel generation 2

De amerikanska myndigheterna rapporterar över 23 000 biverkningar till följd av Gardasil, 118 av dem är dödsfall. Nu vaccinerar vi en hel generation tjejer med ett vaccin vi inte vet konsekvenserna av, säger hon.

http://kurera.se/fore-detta-cancerforskare-om-vaccinet-gardasil-vi-experimenterar-med-en-hel-generation/

Vi experimenterar med en hel generation

I många andra länder används oberoende vaccinråd och regeringen avgör frågor av det här slaget. Men i Sverige var det myndigheten internt som tog det hittills dyraste vaccinbeslutet någonsin – priset är högre än hela det vanliga vaccinprogrammet – under enormt kommersiellt tryck. För vaccintillverkarna innebar svaret årliga stabila beställningar och miljoner i skattepengar under lång tid.

Insynen i hur beslutet om HPV-vaccin togs är dock minimal, visar SvD:s granskning. Socialstyrelsens offentliga dokument är väldigt få, knapphändiga och svårhittade på hemsidor och i diarier. Ingen arbetsordning finns, inga protokoll från några sammanträden, ingen samlad dokumentation över handläggningen och ingen förklaring till varför arbetet inleddes när det inleddes. SvD kan inte heller hitta någon motivering till hur och varför de externa personerna i expertgruppen valts ut. I slutrapporten från 2008 handlar det om sex ”utomstående experter”, enligt ett annat dokument är de fem till antalet.

 

Av de fem experter som lämnat in skriftliga jävsdeklarationer sticker främst tre ut med klara industrikopplingar:

Joakim Dillner, virusprofessor i Malmö som i åratal profilerat sig som den flitigaste förespråkaren för HPV-vaccinering i debattartiklar, medieintervjuer och andra sammanhang. I sin jävsdeklaration anger han flera uppdrag för vaccinföretaget Merck (Gardasil) under minst tio års tid som betalda föreläsningar, konsultuppdrag och anslag till kollegor i hans forskningsgrupp.

Hustrun, läkaren Lena Dillner, sitter i styrelsen för en EU-lobbyorganisation för livmoderhalscancer som får pengar av vaccinföretag.

Leif Gothefors, professor och barnläkare från Umeå har länge varit den största förkämpen för vaccin i Sverige. Han anger att han i 25 år deltagit och lett vaccinprövningar för flera företag, samt fått arvoden för föreläsningar och andra insatser.

•Rose-Marie Carlsson, överläkare vid Smittskyddsinstitutet (SMI), uppger att hon deltar i ett SMI-projekt om kikhosta som finansieras av vaccinföretag och som betalar 25 procent av hennes lön för detta arbete.

 

 

HPV-vaccineringen: Experter hade starka band till vaccinföretag skriver SVD.
Tre av sex experter har tydliga kopplingar till vaccinindustrin. Trots det kan Socialstyrelsen inte redogöra för hur problemet med jäv hanterades när myndigheten tog ett av sina dyraste beslut någonsin: att införa vaccinering mot HPV-virus för 262 skattemiljoner om året skriver SVD.

Läs mer på SVD
 
**************************************************************************************************************************
 
– De amerikanska myndigheterna rapporterar över 23 000 biverkningar till följd av Gardasil, 118 av dem är dödsfall. Nu vaccinerar vi en hel generation tjejer med ett vaccin vi inte vet konsekvenserna av, säger hon.

Vi experimenterar med en hel generation
http://kurera.se/fore-detta-cancerforskare-om-vaccinet-gardasil-vi-experimenterar-med-en-hel-generation/

Reaktionen på regeringens nya vaccinationslag den 1:a jan 2013

Vaccinationsdiktaturen Sverige

I en artikel den 29:e december 2012 konstaterar online-tidningen Newsvoice att staten under Fredrik Reinfeldt den 1:a januari 2013 lägger grunden för en svensk vaccinationsdiktatur där Reinfeldts och efterföljande regeringar med hjälp av ett centraliserat nationellt vaccinationsregister skall kunna identifiera människor som ännu inte har påtvingats den ena eller andra vaccinationen politiker anser att de skall ha.[1]

Motståndet mot ett vaccinationstvång är enormt och har på kort tid samlat in över 3000 namn.


Klicka här för att gå med i uppropet mot tvångsvaccinering!

 
VACCINATIONSDIKTATUREN SVERIGE

Reaktionen på regeringens nya vaccinationslag den 1:a jan 2013 – ett
enormt motstånd mot ett svenskt vaccinationstvång som på kort tid
samlat in över 3000 namn..

http://kristofferhell.net/vaccinationsdiktaturen-sverige/
 
 
http://newsvoice.se/2012/12/26/prognos-ny-lag-1-januari-2013-kan-leda-till-tvangsvaccination-och-rattsliga-foljder-for-ovaccinerade/
 
 
http://newsvoice.se/2012/12/27/namninsamling-for-att-stoppa-tvangsvaccinering-i-sverige/

En som slutat vaccinera sig och sin familj

Dr Ann-Charlotte Stewart debatterar om vaccin med smittskyddsläkare i radio P4 Ska man våga vaccinera sig mot influensa efter alla rapporter om biverkningar som till exempel narkolepsi? En som slutat vaccinera sig och sin familj är doktor Ann-Charlotte Stewart som efter en avhoppad virusforskarkarriär numera ägnar sig åt alternativa terapier. Onsdagen den 14 november mötte hon smittskydds- läkaren Arne Runehagen i en debatt om att vaccinera eller inte. Hör hela inslaget här 8 minuter in i programmet http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1899

Kort om nyhet - tillägg intervju P4 Kronoberg

Viktigt med d-vitamin!

Var ju stor nyhet om det i veckan, D-vitamin skyddar mot MS och en rad immunsjukdomar m.m.
Grattis, tänk vad snabba de är, de där forskarna. Det som andra har vetat i tiotals år ...
 
Idag är jag tydligen på krigsstigen igen , haha!  (känner att det är ett friskhetstecken dock att jag har energin ;o)
 
 
 
Men de vågar inte rekommendera d-vitamin - de måste utforska detta mer först! (Lär väl ta flera år) Tänk om de kunde ha samma inställning när de ska proppa i oss vaccin och gifter, makalöst. Det tar de fram på några månader, utan tester om biverkningar.
 
Läste att barn får 3 vaccinationer det första året. Tyvärr vansinnigt. I sverige. I usa och australien kan de nog få 10 sprutor första året???? Snacka om att "släcka" viktiga funktioner.
 
Skulle tro att vi får mer "men" av våra vaccinationer, som vi får dras med hela livet, som allergier, astma, reumatism, muskelsjukdomar, lågt immunförsvar, än det som de påstår att de ska skydda mot. Nä, jag tar hellre chansen med ett friskt immunförsvar att klara såna angrepp, än att riskera få dras med nåt hela livet....
 
Det som forskas i efterhand om vaccinationer, skulle jag dessutom tro är synnerligen vinklade undersökningar. Att folkhälsan blev mycket bättre sen vaccinationerna startade. Andra undersökningar gör gällande att dels hade sjukdomarna som det gällde, redan börjat avta, när vaccinationer sattes in. Dels var friskfaktorerna snarare att vi fick bättre hygien och mindre näringsbrist vilket var det som gjorde att vissa sjukdomar "utrotades".
 
 här hittade jag precis nu dessutom en intervju som säger just detta!
http://www.firstpost.com/topic/place/vietnam-coast-to-coast-am-nov-21-2012-jfk-assassination-special-video-rZCm3Qm29Mg-270-2.html
av P4 Kronoberg
 
mycket intressant om vad som händer med våra barn och oss själva
 
om biverkningar
 
clonic tonic movement, grand mal epilepsi
 
autism, dysfunktionalitet i skolan osv
 
Intervjuad: Ann-Charlotte Stewart
 
En annan som säger bra saker, kan man söka på läkaren Nisse Simonsson

”Bota sjukdomen - döda patienten”…

Därför gav vaccinationen narkolepsi

 
 
Ännu ett exempel på att man inte tillämpar försiktighetsprincipen utan offrar hälsa och människoliv i den kommersiella cirkus som läkemedelsindustrin utgör.
 

Den första och tydligaste autoimmuna reaktionen efter influensavaccinneringen är just narkolepsi hos barn, men det blev även andra ”resultat" – som plötslig död. En god vän till mig förlorade sin kärnfriske pappa nån dag efter influensavaccineringen… Mycket sorgligt och han kämpar för ersättning och upprättelse för detta.

Frågan är vilka andra autoimmuna sjukdomar som kommer – på sikt – som resultat av vaccinationen.


Det behövs alternativa nyhetskanaler för att få en så bred bild som möjligt, mainstream... är ju just mainstream

artiklar och en blogg med egna erfarenheter

citat: från en ung tjej

”dricker du alkohol? För skakningarna kan försvinna med hjälp av det, i alla fall för stunden.” Alltså nästintill ordinerade min läkare mig till att dricka alkohol! Blev vidareskickad till ungdomsmottagningen

 

Gardasil – Allvarliga biverkningar efter vaccination mot livmoderhalscancer

Published by Jin83 on 2012-04-23 (27 reads) Gardasil – Allvarliga biverkningar efter vaccination mot livmoderhalscancer

Skakningar och svimningar, det är Jaquelines vardag efter att hon vaccinerade sig mot livmoderhalscancer. Hör henne berätta om hur vaccineringen förändrade hennes liv och de ansvariga förklara varför det är smällar man får ta. Nu ska en hel generation massvaccineras med samma preparat – men risken för allvarliga biverkningar talas det tyst om, även om de är kända.

Klicka här för att läsa vidare eller läs på newsvoice.se

Läs mer om Gardasil och biverkningar

Läs mer på Jaquelines blogg

P3 ringde nyss förresten, dom ska göra ett radioprogram gällande Gardasil-vaccinet, är JÄTTEGLAD för att dom uppmärksammat detta! Programmet kommer sändas om ca 2 veckor, ger mer info när jag vet exakt tid osv! :)


24 Feb

Som sagt fick jag mina skakningar efter sprutan. Men eftersom jag inte visste att det var en biverkning så har jag skickats runt till flera olika läkare. Första gången var när jag var på vårdcentralen, då fick jag träffa en läkare som undersökte mig lite snabbt och ställde lite frågor så som ”dricker du alkohol? För skakningarna kan försvinna med hjälp av det, i alla fall för stunden.” Alltså nästintill ordinerade min läkare mig till att dricka alkohol!

Blev vidareskickad till ungdomsmottagningen där de fortsatte med undersökningar och då trodde de att mina problem berodde pga. att jag åt och drack för dåligt (trots att jag åt och drack precis som jag skulle) Men jag testade att äta och dricka ÄNNU mer för att det då uppenbarligen var ”svaret” på mina problem, men det hjälpte inte heller. Gick även hos en sjukgymnast, vilket hjälpte för stunden men inte hade någon större effekt i längden.

Blev sedan vidareskickad till vårt sjukhus där vi gjorde ögonundersökningar (pga. att jag lider av migrän vilket tydligen kunde vara en koppling till skakningarna) men där visade det sig att det inte var några fel på det heller.

Efter någon månad fick jag åka tillbaka sjukhuset och då kom jag FÖR FÖRSTA gången till en bra läkare (minns dock inte hans namn) men det var han som sade att det kunde vara vaccinet som framkallat dessa skakningar. Min läkare hade tydligen mött flera tjejer som fått samma problem). Men eftersom han ville vara säker så skickades jag in på Magnetröntgen för att kolla så att jag inte hade sjukdomen Tremor (som skapar ofrivilliga skakningar i bla. händer). MR undersökningen gjordes och inget var fel på min hjärna heller. Så alltså var det vaccinet som gett mig dessa skakningar.

 

Idag stressade jag väldigt mycket på morgonen pga. att jag försov mig och då skakade hela kroppen kändes det som, det var verkligen jätteobehagligt. Får endast så extremt när jag stressat, gjort en större kraftansträngning eller inte hunnit äta ordentligt.

Nu vet ni lite mer, kom gärna med frågor!

 

Arkiv

Kategorier

Gardasil 2

23 Feb

Märkt att mitt inlägg om Gardasil-vaccinet fått mycket uppmärksamhet, vilket var precis vad jag ville, eftersom jag vill att de som funderar på att ta sprutan skall få den informationen jag aldrig fick!

Vill ni veta mer om Gardasil samt hur vaccinet påverkat mig?

 

Gardasil raseri

19 Feb

Oh herregud, nu kan jag inte hålla tyst längre… För ca 2 år sedan vaccinerade jag mig mot livmoderhalscancer (trodde jag) efter detta har mitt liv blivit avsevärt sämre. Vissa dagar är det pin och plåga för min del och jag vet även andra som fått samma biverkningar. Satt  nyss och läste runt lite på internet om Gardasil och hittade denna artikeln – Här står det bland annat sådant som jag INTE fick reda på innan jag vaccinerade mig, för då var vaccinet ”så himla bra och ALLA borde ta det”.

- Det finns åtminstone 15 HPV-stammar som kan föranleda cancer. Gardasil-vaccinerade flickor/kvinnor kan alltså fortfarande få livmoderhalscancer på grund av de 13 andra stammarna som inte ingår i vaccinet.

Eller bra att man får reda på tillexempel detta

- Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) erhållit nästan 23 000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av Gardasil. Det handlar till stor del om unga tonårstjejer som fått sina liv förstörda. (och nu är jag en utav dem)

- Det inte finns några som helst bevis på att vaccinet skyddar mot cancer, eftersom man inte gjort några långtidsstudier.

- När vaccinet testades användes aluminium som placebo. Aluminium är inflammationsframkallande och förstör blodhjärnbarriären så att gifter kan tränga igenom och skada hjärnan. På detta sätt föreföll vaccinet säkert eftersom vaccingruppen inte uppvisade signifikant mera biverkningar än placebogruppen.

Den biverkningen jag fått utav gardasil-vaccinet är att jag har skakningar i händer, ben och fötter. Alltså skakar mina händer konstant mer eller mindre och går knappt att kontrollerna när jag varit ansträngd eller när jag är hungrig. Men ben och fötter skakar så fort jag står stilla eller har på min klackskor, och detta går inte att kontrollera över huvud taget. Händerna har jag lärt mig kontrollera korta stunder men aldrig i flera minuter – har dessutom fått betablockerare (som egentligen är  hjärtmedicin plus att de ges till kvinnor som fått sammandragningar förtidigt i graviditeten) utskrivit till mig pga. av skakningarna, dessa hjälper som tur är om det går överstyr. DOCK vill jag inte äta hjärtmediciner när det inte är ngt fel på mitt hjärta, plus att jag inte är gravid?!

Jag har nu (tyck vad ni vill) avrått mina vänner till att ta vaccinet, visst det KAN hjälpa och alla får INTE biverkningar/eller dö men om man får biverkningarna är det livsförändrade och jag LOVAR det är inget man vill leva med. Hade jag fått välja en gång till hade jag inte tagit det.

LÄS GÄRNA VIDARE UNDER KATEGORIN ”GARDASIL”.


Sunda förnuftet försvann i influensahysterinhttp://www.sourze.se/Sunda_f%c3%b6rnuftet_f%c3%b6rsvann_i_influensahysterin_10776877.asp

"Dubbla budskap går hem än sämre än skrämselpropaganda eftersom det skapar större förvirring. Eller ska man säga förvilling? Det fina i kråksången är att detta om något borde öppna ögonen på dem som fortfarande sätter sin blinda tro till myndigheters prat om ansvar och pandemier. En reaktion större än en knuten näve i fickan vore finfint eftersom det skulle främja svenska folkets hälsa på ett sätt som Smittskyddsinstitutet och Annika Linde misslyckats rätt ordentligt med. Det är helt enkelt dags att ta tillbaks ansvaret för den egna hälsan."

"
Vi som inte vaccinerade oss minns i varierande skala av obehag hur lynchstämning hotade då vi sa att vi varken hade vaccinerat oss eller hade för avsikt att göra det. Vi utgjorde fara för andras hälsa i bästa fall, och var en tänkbar anledning till undantagstillstånd i värsta fall. Försökte vi oss på att förklara varför och berätta om bättre och hälsosammare alternativ blev vi raskt tystade och uppmanade att göra vår samhälleliga plikt; vaccinera oss. För något annat alternativ fanns ju inte.

Annika Linde säger till Aftonbladet 19 augusti 2009:

"Jag ska vaccinera mig eftersom jag inte vet om jag ska hamna på sjukhuset och dö. Eller om jag ska bli jättesjuk i fem dagar, det kan vara positivt att slippa det också. Annars kan jag bli en smittkälla som smittar sköra individer. Jag vill skydda min omgivning och mina barnbarn. Om jag undviker att hamna på intensivvårdsavdelningen slipper jag spärra platser till andra som behöver dem. Det ger ett grundskydd mot ny influensa som kan komma. Jag litar på myndigheterna och stöder att alla ska vaccinera sig."


I en intervju med Ulf Elfving 16 oktober 2011 säger Annika Linde att om man klarar av en influensa så är det bättre att ligga sjuk i några dagar än att vaccinera sig: "Om man kan ta en infektion är det bättre att bli infekterad."

Immuniteten man får från en influensa varar nämligen upp till 20 år. Vaccinerar man sig måste man göra om det nästa år igen, säger Annika Linde i intervjun.
---
---


På frågan om varför Annika Linde själv inte vaccinerade sig mot Svininfluensan svarar hon: "Jag vaccinerar mig inte för att jag följer de råd jag själv ger."

Jag lyssnade flera gånger på just de orden, spolade tillbaks och satte örat mot datorns högtalare för att om möjligt kunna urskilja något litet radiobrus som gjorde att jag hörde fel. Men nej, där fanns bara Annika Lindes lika lugna som självklara uttalande om att hon själv inte vaccinerat sig för att hon följer sina egna råd. Jag kunde inte låta bli att ge upp ett gapskratt

En studie på 8000 barn

newsvoice.se

En tysk enkätstudie visar att av 8000 vaccinerade barn, från nyfödda till nitton års ålder, har 2-5 gånger fler sjukdomar och åkommor än ovaccinerade barn. Bedömningen från en enkätundersökning har jämförts med data från en hälsostudie (KIGGS) av populationen i Tyskland. De flesta av respondenterna bodde i USA.

Flera sjukdomar undersöks, vad vaccin kan ställa till med

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-biverkningar-av-pandemrix

Vaccinet mot svininfluensa, Pandemrix, kan ha orsakat fler biverkningar än den redan kända narkolepsi misstänker Läkemedelsverket. Nu ska halva befolkningen kontrolleras.

Uppföljningar ska göras efter sju olika neurologiska tillstånd, som ansiktsförlamning och ms, och tre olika autoimmuna sjukdomar, som ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom och typ 1-diabetes.

Flera sjukdomar undersöks

I den aktuella studien ska förekomsten av ett antal olika sjukdomar och tillstånd hos vaccinerade respektive icke vaccinerade undersökas. Dessa sjukdomar är:

• Ansiktsförlamning

• Guillan-Barrés syndrom, ett akut förlamningstillstånd som kan uppkomma efter en infektion

• Multipel skleros (ms)

• Förändrade känselförnimmelser

• Polyneuropati, en nervsjukdom

• Narkolepsi

• Ledgångsreumatism

• Inflammatorisk tarmsjukdom, som Crohns sjukdom och ulcerös kolit

• Typ 1-diabetes (TT)

Källa: Läkemedelsverket


Suverän artikel; naturligt vaccin, "...barnen faktiskt inte behöver vaccineras"

http://newsvoice.se/2011/08/22/svenska-mammor-har-enorma-problem-med-amning-varfor/


"Med andra ord är många barn undernärda. Det låter som ett osannolikt problem i ett i-land som Sverige.

"Låt oss fokusera på amningsproblematiken. Modersmjölk innehåller samtliga beståndsdelar för att spädbarn ska växa normalt. Dessutom finns i modersmjölken ett naturligt immunförsvar vilket innebär att föräldrar lugnt kan skippa samtliga vaccinationer mot barnsjukdomar. Uppgiften kommer från barnmorskor vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Immunförsvaret i moderns blod går via modersmjölken över till barnet. Vi kan kalla det naturlig vaccinering om vi vill.

Barnet får en av naturen skapad superdryck spetsad med immunförsvar och upplysta föräldrar kunniga om riskerna med vaccination slipper oroa sig och de slipper betala för modersmjölkersättning. Det är viktigt att betona att både läkare och barnmorskor verifierar det, men de går inte ut med informationen i första taget.

Innan vårt barn föddes utbildades vi på ett svenskt sjukhus i kunskaper om att föda barn och allt vad det innebär. I en välbesökt lektionssal satt ett antal förväntansfulla blivande föräldrar. Vi blev informerade om vaccin. Jag märkte snabbt att svenskarna i salen inte ställde några frågor överhuvudtaget. Så jag började ställa svåra frågor. Mina frågor matchades av en invandrarkille. En väsentlig fråga jag ställde var:

Varför ska barnen vaccineras om immunförsvaret förs över via modersmjölken?

Svaret blev hör och häpnad att det stämmer och att barnen faktiskt inte behöver vaccineras. Informationen kom dock inte på tapeten förrän en konkret fråga ställdes!"

 

"Under diskussionen togs även upp problemet med light-läsk. Barnmorskan avrådde från det. Misstanken är att all ”skit” som mammor stoppar i sig går över i modersmjölken och att barnen instinktivt därför ratar mjölken."

 

 


Inte bara narkolepsi

Skadades av sprutan mot svininfluensa – nu kräver de: Ta vår smärta på allvarDe kallar sig för ”Livet ­efter sprutan”55 personer som alla ­blivit kroniskt sjuka efter vaccinationen mot svin­influensa – men många av dem får varken diagnos ­eller ersättning. – Vi vill att våra skador ska bli erkända, säger initia­tivtagaren Marie Almquist, 36.


http://dagenshomeopati.se/2011/03/21/svart-sjuka-av-svininfluensavaccinet-ta-oss-pa-allvar/

 


Hörde på radion att färre vaccinerar sig i år, och en sjukskäterska sa att det troligen är för att allmänheten är rädda för narkolepsi. Hon dementerade dock helt att det finns minsta risk för det eftersom det är ett annat vaccin nu. Som om narkolepsi vore det enda man behöver bry sig om. På frågan om hon själv vaccinerade sig svarade hon nej.... - för att hon tillhörde inte någon riskgrupp...

300 dagar har gått


300 dagar och 48 759 570 har dött

december 1st, 2009

300 dagar har gått och 48 759 570 människor har dött.
6 408 451 har dött av cancer.
2 734 371 har dött av AIDS/HIV.
1 050 358 har dött i trafiken.
868 077 har dött av diabetes.
804 184 har dött av malaria.
336 999 har drunknat.
151 017 har dött i krig.
8 118 har dött av svininfluensan.
Det är väldigt tragiskt att dessa har dött i svininfluensan, men vi bör fråga oss vilken uppståndelse den är värd när vi sätter antal dödsfall i relation till andra dödsfall.
Uppenbart är att svininfluensan vart en mycket lukrativ affär för läkemedelsföretagen just när det är finanskris, liksom krig alltid är.

I mars i år ändrade WHO kriterierna för vad en pandemi är, förut var det en vitt sprid influensa med många döda. Nu räcker det med en vitt spridd influensa. Då ska man alltså helt plötsligt vaccinera hela världens befolkning mot en flunsa som dödar en bråkdel av vad den vanliga gör.

Och ett par hundratusen i den vanliga influensan, enligt WHO.

Från Annika Dahlqvists blogg: och självmord i lab

"Som ni förstår så får jag många mail om influensan och vaccinationen. En del av dem innehåller uppgifter om hur det nya svininfluensaviruset och vaccinet kom till.Detta virus består av genmaterial från säsongsinfluensa-, svininfluensa- och fågelinfluensavirus. Virus kan inte i naturen blanda sig på detta sätt. Virus kan mutera, men de har ingen sexuell förökning som kan blanda genmaterial. Detta innebär att det nya viruset är tillverkat i laboratorium, sannolikt av läkemedelsföretag. Sedan planterar de viruset på strategiska ställen i världen så att det utbryter epidemier. Sedan kan fabrikanterna förmå sina kontakter i WHO att utfärda pandemiförklaring. De aningslösa politikerna i världens länder drar på med massvaccination av befolkningen. Vaccinfabrikanterna tjänar många miljarder pengar på alltihop, med ganska låga insatser.

Media älskar influensan och massvaccinationen. Jag läser idag i en krönika av Rolf Elmér i Sydsvenskan. Han skriver: "Följden av ett misslyckat vaccinationsprogram i Sverige skulle i värsta fall kunna vara en långsiktigt försämrad folkhälsa och återkomsten av forna tiders farsoter."

På vilket sätt skulle en lägre vaccinationsgrad långsiktigt försämra folkhälsan?
Och tror han uppriktigt att man med omfattande massvaccination kan utrota ett virus så att det inte kommer tillbaka? Det är sanslöst naivt tycker jag.

En länk om vaccinationsspektaklet i Tyskland. http://www.vaccinationsfaran.se/pdf/Spiegel.pdf.
Vanliga medborgare får vaccin med etylkvicksilver och skvalen, medan politikerna får vaccin utan dessa tillsatser."


LÄkemedelsföretagen är ena riktiga fula fiskar. Det finns en bok som heter Piller och profiter där en vd, författaren som nu slutat, för en av sveriges företag berättar hur det går till. VÄrsta exemplet var när jag läste om att under ett försök av depressionspiller på friska människor tog en ung tjej självmord i laboratoriet, hängde sig. Självmord eller mord???
Sånt händer här i Sverige.

The spanish (swine) flu- går igen. Inget nytt under solen. Del 1

Do we have a Swine Flu problem? Yes. Can we solve it? Absolutely. However, in order to solve it we must understand the true source.  The deep research of many concerned experts paints a very different story than what is told and sold by world politicians and corporate run media. Ever notice the ‘overpopulation’ mantra that has pervaded our collective mind over the last decade? This is no accident.

Henry Kissinger, 1978:
“U.S. policy toward the third world should be one of depopulation”

David Rockefeller, 2000:
“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”

Quote from Dave Foreman, founder of the die-hard extreme environmental group, EARTH FIRST!:
“The Aids epidemic, rather than being a scourge, is a welcome development in the inevitable reduction of human population…If [it] didn’t exist, radical environmentalists would have to invent [it].”

Okay, let’s dig into the facts:

 

WHAT EXACTLY IS SWINE FLU?

The Current Swine Flu is an amalgam of the Spanish flu virus (which is actually a swine flu), Avian flu virus and human flu virus. This concoction is agreed by many experts to only be made possible in a laboratory setting.

 

Couple that report with this abc article http://www.abc.net.au/news/newsitems/200510/s1475608.htm which explains how victims of the 1918 epidemic were purposely dug up to re-create the 1918 Spanish flu which killed 50 million people worldwide. Dr Jeffery Taubenberger of the Armed Forces Institute of Pathology based in Rockville, Maryland headed up this special expedition to re-enliven the deadly Spanish (aka Swine flu). And even a cursory look into the infamous Fort Detrick, Maryland highlights a dark history in bioweaponry.

Later, we will present a very shocking truth about the Spanish flu. You will soon see its relevance. But for now, pay special attention to the very last line in this abc article which paints the picture of intending to help mankind by preventing outbreaks such as these. Also, please consider reading this article which discusses the same re-creation of Spanish flu (aka Swine in order to reverse engineer this new ‘novel’ virus that is about to be foisted upon mankind. http://onlinejournal.com/artman/publish/article_4724.shtml

By April, 2009, WHO and CDC were describing the influenza virus responsible for the “pandemic” as a “novel triple reassortant virus” that combines H1N1 (swine) virus with H5N1 (avian) virus and Human flu virus, (H3N2) and that such a “triple  virus” had never been seen before. (See http://www.cdc.gov/h1n1flu/background.htm)

Now to the next puzzle piece in this bizarre picture. Vaccinations.

 


De som undgick spanska flugan

THE UNTOLD HISTORY OF VACCINATIONS

http://www.theshotheardroundtheworld.info/LettertoHealthCare.html

We trust you will be as shocked as we were to learn the truth that vaccinations have been a scam from day one. 

Case in point--- the very first vaccine, smallpox over 150 years ago is not the darling that we were led to believe eradicated smallpox. In fact, it ignited pandemics in the very countries that adopted the mandatory vaccination program. England which only suffered a few thousand deaths to smallpox began losing tens of thousands of souls to the disease immediately following the smallpox vaccination program. In fact, Edward Jenner, father of vaccinations even admitted that the disease was little known until his vaccine. Germany lost 124,000 souls, Japan 29,000. All had been vaccinated.  Australia, on the other hand, which abstained after 2 deaths from the shots, lost 3 souls total. Hmmm? And it wasn’t until the vaccination program was altogether halted that the smallpox disease reverted back to its natural evolutionary decline, brought about by cleaner living habits, and was eventually allowed to die out altogether.   (Excerpted from Neil Z. Miller’s Vaccines: Are They Really Safe and Effective?)

A similar story can be told of the deadly Spanish flu of 1918. This erupted from a new forced vaccination program of all WWI American soldiers. In fact, it is said that a common saying of the day was that more men were lost to shots from the medics than from shots by the enemy. And even after the results of the shots should have been glaringly obvious to all, they pushed ahead with a nationwide vaccination program to ‘protect’ the civilians from the ‘bugs’ the soldiers picked up overseas. They then exported this vaccination program to the rest of the world which then suffered a deadly pandemic which cost some 50 million souls. Greece, one of the few countries to abstain from the Spanish flu vaccination program, had no Spanish flu outbreak. Coincidence?

Some claim money was the drive behind this but perhaps it was something far more sinister. Money is only the tool used to enlist the greedy to do the dirty work. And need we bring up the devastating Gulf War syndrome that is almost unanimously agreed by all soldiers to be caused by the vaccinations as many fell ill before ever leaving American soil? Oh, and for any of you who may have military in the family, note that they are always on the front line for vaccinations.

"Kissinger referred pointedly to military men as "dumb, stupid animals to be used" as pawns for foreign policy": Excerpted from "The Final Days" by Bob Woodward and Carl Bernstein, page 194 to line 14 of page 195.

http://www.whale.to/vaccine/sf.html

Back on topic, the polio vaccine, likewise has a not-so-funny twist to what we all thought was the truth. Polio, like smallpox was also on its natural decline before the vaccine was ever introduced. Immediately after mass innoculation, polio deaths increased by 250%. In addition, they changed the name of the disease for those who were innoculated. Soooo, if you were vaccinated and died of polio it went down as a death labeled aseptic meningitis. Polio deaths down: asceptic meningitis deaths up. This made their graphs look exactly as they wanted them to for public show. Dr Jonas Salk testified in 1976 that the principle, if not sole, cause of polio in the U. S. was the polio vaccine, itself. Is this not amazing that we are still under some deluded impression that injecting disease into our bloodstream is actually a good idea?


Dr. David Nabarro, en av WHO’s främsta hälsoexperter, och FN

2003 upptäcktes den senaste varianten av fågelinfluensan (H5N1) och experterna befarade en pandemi. Den 29 september 2005 påstod Dr. David Nabarro, en av WHO’s främsta hälsoexperter, att fågelinfluensan kan sprida sig till människor och att upp till 150 miljoner människor kan dö globalt. Om man däremot massvaccinerar mot fågelinfluensan så kan man minska antalet dödsfall till 5 millioner döda, dvs antalet dödsfall kan minskas med 96,7 procent (källa).

Det totala antalet dödsfall i världen orsakat av fågelinfluensan mellan 2003 och 2009 uppgick dock endast till 262 döda enligt WHO. Att vara försiktig och ha beredskap är viktigt, men varför påstår en WHO expert att miljoner människor kommer att dö utan belägg? Är det för att skrämmas? Får han betalt av vaccinföretagen?

 

http://www.holistic.se/

FN har just avslutat ett möte i Rom med 190 länder. De lyckades inte komma överens om en enda krona till de som svälter .... Barn skulle klara detta mycket bättre, vilken circus. (se text tv)

Men det är ju tänkt att en del av världens befolkning måste gå under.

FN är som mycket annat en stor bluff

 

 

Ger vaccinationen ett bra skydd mot svininfluensan?

Data från studier i Kanada visar att människor som vaccinerades mot säsongsinfluensan förra året hade dubbelt så hög risk för att drabbas av svininfluensan jämfört med dem som inte vaccinerats. Visserligen är den vaccination de fått inte inriktad på den nuvarande svininfluensan, men det tycks vara så att vaccinationerna inte stärker immunförsvaret utan istället långsiktigt försvagar det.

 

 

http://www.holistic.se/

 

http://blogg.passagen.se/millimetervagor/

 

 


Tidigare inlägg
RSS 2.0