Vi vibrerar, i takt med jorden

Allt vibrerar i olika svängningar som vi kallar herz. Hjärnstammen som alla kranialnerver är involverad i, de flesta genom att de utgår därifrån (10 av 12 st) eller att de är direkt kopplade, ska ligga på en vibration mellan 5-10 Hz.

Olika organ och olika områden ska vibrera olika mycket för att må bra. Men ett genomsnitt är kring 7 Hz. Troligen är det ingen slump att jordens kärna vibrerar i 7 Hz. För att balansera oss vill vi tillbaka till naturen och bli jordad, finns det ju några kloka uttryck.

T ex njurar ska ligga mellan 3-6 herz, Hjärtat 5-8 herz och endokrina körtlar är de som vibrerar högst 7-11,5 herz.


För snart 100 år sedan hade Einstein inte som idag tillgång till en informationsteknik med vars hjälp det nu är möjligt att se, studera och återskapa naturens energiproduktion resp. konsumtion från de stora sammanhangen och ända ner på cellnivå.

Vår andning är exempel på ett sådant protonresonansspektrum, hjärtslagen, hjärnans arbete och optisk varseblivning likaså. Alla bygger på vågrörelser med identiska avstånd mellan noderna.

Vidare har man upptäckt att frekvensen för maximal cellreflektion är 1250 nm och frekvensen för maximal cellabsorption 280 nm. Man lär sig mer och mer om vad en viss frekvens har för effekt i t.ex en cell. Vi kan härigenom aktivera naturliga processer i kroppen och inom medicinen kan kunskapen användas för effektiv sårläkning, för cellregeneration och för att stimulera mitokondriernas energiskapande, serotoninproduktion, immunsystemet, antikropp-försvaret mot infektioner samt för att stimulera inlärning och minnesfunktioner etc.

http://www.kreaprenor.se/halsa/index.asp?g=6&r=295


Vi vibrerar - mera när vi är utmattade

All information går in och ut via hjärnstammen. Allt tolkas av hjärnstammen.
Den ska helst inte vibrera över 10 Hz. När vi är utmattade ligger den på 15-20 Hz. Då orkar den del av hjärnstammen som fördelar uppgifter, dvs Hypothalamus, inte mer och måste börja sålla och sortera information. Dvs stänga av delvis. Då kan vi drabbas av likgiltighet eller kanske skakningar och tårar. Det blir jobbigt att svara på en fråga där man ska bestämma om man ska dricka te eller kaffe?? blir jättesvårt och så kommer helt plötsligt tårar och skakningar när hjärnan ska jobba med informationen den får in och dessutom ska svara med information som ska ut igen.

I ett sånt skede räcker det kanske inte med att sova. Utmattade sover och sover, men blir inte piggare. Eventuellt sätts mediciner in.

En del kranialnerver håller extra mycket emotionella trauman och alla kranialnerver håller mycket trauman från embryologin och tex förlossningen.

Livet är en upprepningsprocess, livet har en dupliceringskraft. Men ibland upprepar vi obehag, så istället för att upprepa smärta vill vi få till en vilja att upprepa dupliceringskraften istället, den ursprungliga hälsosamma upprepningen av vårt original.

Varje andetag är ett sådant upprepningstillstånd.
Teorin om ”global scaling” bygger på att all distributionen av materia i universum är harmonisk och logaritmisk, dvs inte linjär.

Statistiskt kan den harmoniska distributionen studeras vad gäller följande;
  • Partiklar, strålning
  • Atomer och molekyler
  • Kristaller
  • DNA nukleotida sekvenser
  • Celler, oranismer, populationer
  • Planeter, månar, asteroider
  • Stjärnor, kluster, galaxer

”Global scaling” finner vi i alla fysiska randomiserade processer och i högteknologisk utveckling. Och det gäller också för all sinnlig perception. Intensiteten i en upplevelse är således logaritmisk. De naturliga vågrörelserna återskapar sig ständigt i logaritmiska fraktalspektra, och åstadkommer därigenom de mest effektiva rörelserna ända ner på cellnivå.

Amplitud, våglängd och frekvens definieras av konstanter och naturen återskapar sig i absolut identiska frekvensspektra (= fundamentala fraktaler), som vi finner exempel på i en mängd naturliga sammanhang, som Hartmut Müller således vill kalla för ”the Melody of Creation”.

Vår andning är exempel på ett sådant protonresonansspektrum, hjärtslagen, hjärnans arbete och optisk varseblivning likaså. Alla bygger på vågrörelser med identiska avstånd mellan noderna.

All mänsklig utveckling är i själva verket en förlängning och förstärkning av våra sinnen. Det påstod redan Leonardo da Vinci och på detta faktum har Kreprenör® byggt vår perceptionsmodell med vars hjälp vi identifierar nya möjlighetsrum - CrossSensor. Modellen bygger i själva verket på ett kvantfysiskt tänkande. På samma sätt beskriver Hartmut Müller hur vi inom högteknologi ”kopierar hologrammet inom oss själva”, när man t.ex har konstruerat de allt effektivare datorprocessorerna, som kopierar våra egna hjärnprocesser. Utvecklingen är strikt logaritmisk från modell 186, 286, 386 till Pentium, Pentium II processorer osv. Och återigen kan vi återkoppla till bilden av den ryska dockan för att få en begriplig bild av naturliga strukturer, genetik etc.


http://www.kreaprenor.se/halsa/index.asp?g=6&r=295

Fortsättning, om Sivia

Rick: - Hästar är så komplexa djur, vi får små glimtar ibland av vad de egentligen är, och det är fint att få dela  detta med varandra eftersom vi inte har nån chans att själva uppleva allt detta själva. Men låt oss först få måla en större klarare bild av vem du är. Du är en seriös tävlingsdressyrryttare?

- Horses are so complex that, you know, we get a little glimpses of what they all about as time goes on, and it is nice to share amongst ourselves as we cannot experience all that.
Lets just first paint a bigger brighter picture of you. You are a serious dressage competitor?
Sivia: - Faktiskt så har jag gjort det mesta. Jag har ridit sen jag var 3 år då jag rent av hade 3 ponnies. Jag har aldrig haft uppehåll med hästar utan prövat på allt från olika westerngrenar, tävlat i western trail, dressyr. Jag gick från vanlig europeisk ridning och övergick gradvis till klassisk fransk, spansk och portugisisk ridning. Jag studerade horsemanship. Jag plockar varje del som jag kan ta från varje gren som jag tror kan fungera, jag använder det, drar nytta av det, leker med det, och jag är väldigt uppfinningsrik så det slutar nästan alltid med att jag hittar på nånting nytt av det jag samlat på mig.

- Actually, I've done it all, riding since 3 years old, three ponies actually, basical haven't stop, western trail, compete in western trail, dressage, german european where I started, gradually went to classical, french, spanish portugese, I studied horsemanship, I pick every brain that I can and take from it what I think will work, I utilise and play with it, and im very innovated I almost always end up creating something new from it.


Intervjun börjar, att leva med hästar


Rick: ...-  You live in northern New Mexico, is that correct. You shuffle a lot of snow this time of year? But what else do you do with your horses?


(översatt)

Sivia:Jag arbetar med mina hästar hela året. Jag bokstavligen bor med mina hästar. Jag har en liten lägenhet i ladan, och jag är så lyckligt lottad att jag får interagera med mina hästar till och från hela dagen varje dag. Det är fantastiskt.
- I work with my horses all year around. I live with my horses, literarly. I have a little apartment in the barn, and I am so fortunate that I get to interact with my horses off and on all day every day. Its fabulous.Rick: För mig verkade det som att du hade spenderat en stor del av ditt liv med att vara tämligen engagerad med idén att bara observera hästar i deras naturliga tillstånd, när de gör det de normalt gör när de inte försöker lista ut vad vi ber dem att göra. Med andra ord en sorts naturligt hästbeteende, är det ett rättvist utlåtande?

- Well, it seemed to me like you had spent a lot of your life and you were fairly committed to the idea of just observing horses in their natural state doing what they normally do when their not trying to figure out what were asking them to do, in other words kind of natural horse behaviour, is that a fair statement?


Sivia: Ja, det är definitivt en del av vad jag lyckligtvis fått möjligheten att göra. För mig är tre eller fler hästar en hjord. Och då kan du verkligen studera en hjords beteende och lära mycket. Mitt mål är att kunna verkligen förstå, på en djup nivå, det här fantastiska djuret, och hur man kan kommunicera med dem på det mest fördelaktiga sättet, och hitta sätt att skapa en harmonisk relation. Och det tar aldrig slut!

-Yes that is definitely a part of what I have been fortunate enough to be able to do, and to me 3 or more horses is a herd, and you can really watch herd behaviour and learn a lot. My goal is to be able to really understand truly on a deep level, this marvellous creature, and how to connect with them in the most beneficial ways, and in ways you can create a harmonius relationship. And it never ends!
Rick: Hästar är så komplexa. (förkortat inslag) Idag hoppas jag att kunna se in i ditt huvud litegrann.

- Horses are so complex. I'm hoping to tap into your brain a little bit on all this today today.
citat

”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kan befria dig.”
(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)

Horseshow.com Del 1, inledning, bakgrund, presentation

Hour 1: Sivia Gold (erasing your horse's negative memories)

(fritt översatt)

"Ibland inbjuder jag er till att lyssna på min radioshow med ett öppet sinne. Idag är ett sånt tillfälle. Mitt namn är Rick Lamb och min gäst är Sivia Gold. Hon är en hästkvinna som spenderat som hon säger +55 år med att rida, bo med hästar, observera dem, förstå dem eller att försöka förstå dem.

Och hon har upptäckt ett sätt att beröra (discovered a way of touching a horse) en häst som hjälper dem att släppa på spänningar och sudda ut negativa minnen som finns lagrade på cellnivå (causing them to release tensions and erase, in her words, negative memories stored at a cellular level).


Hon kommer att prata om det hela timmen idag och ni kommer att höra en del skepticism i min röst medan jag lyssnar på henne och försöker utmana henne lite (kind of challenge her various points) och även just nu är jag inte helt säker. (But what concerns me the most is the results that she describes) Men det intressanta är de resultat hon beskriver som är väldigt positiva, som leder till att hästarna slappnar av och släpper på spänningarna. Och allt som leder till det är enligt mig positivt och värt att utforska.  (which is their getting horses to relax and release tensions. And anything that does that is, in my book, positive and worth investigating)


(ej översatt)

So Sivia Gold is my guest and open your mind and see what you think. I think a lot of listeners will find this worthy of further investigation and I will tell you how to get in touch with her towards the end of the show!

... This very interesting email from Sivia Gold kind of peaked my curiosity: "Regarding your interview with doctor Temple Grandin, her comment that memories can not be erased was incorrect, if you would like information on how to, please, respond to this email."

Now I have to tell you, first of all when somebody contacts me like that, and somebody that I respect very greatly and kind of takes into tasks like doctor Temple Grandin, I put off initially by then. But I have to tell you the other thing that happened when I got this email is that it peaked my curiosity so I decided to respond to Sivia. And she turned out to be a lovely lady. And sent me a lot of information that got me into thinking. So I have her on the line with me today. Sivia welcome to the horseshow!"


Trevlig måndag!

Spännande radioprogram från USA

Nu ska jag ett tag framöver lägga ut bitvis nerskrivet och delvis översatt en hästradioshow från USA. Allteftersom jag skriver ner det.
Man slipper reklamen ;o) och så har jag inte brytt mig om att översätta diverse "mellansnack", bakgrund odyl och en del har jag inte heller tagit med, men länken kommer att finnas för de som vill/orkar lyssna själva =)
Den har jag fått från Elisabeth i vintras, jättetack =) Jag har lyssnat ett flertal gånger under vintern och skriver ner lite pö om pö för att så småningom lägga ut på bloggen i hyfsat svenskt format, för de som är önskar.

Det handlar om hästars välbefinnande och vilken hjälp de kan få via ett sätt som påminner så otroligt exakt om Kraniosakral. Den här intervjuade damen har upptäckt ett eget sätt att hjälpa hästarna, som hon har egna namn för. Och det är precis som KS, nåt som alla kan lära sig, vilket vi också får lära oss. När man börjar med det förstår man att det inte är så konstigt ;o) ehum?

Jag brukar jämföra det med att jag förstår inte heller hur vissa helt enkelt bara kan höra toner och ta ut dem, (eller sjungande fågelarter i skogen) och ta ut melodier på exakt gehör, hur går det till? Jag hör ju bara en massa musik (eller fågelkvitter) och inte om det är A, D-moll, F-dur eller Giss, eller talgoxe, blåmes eller domherre ;o)  Allt finns ju där, och jag kan njuta av det, men det är ändå grekiska. Om jag hade intresse för det skulle jag nog kunna lära mig en del även där.

Men visst är det ändå magiskt, både musik och annat, och jag hör till dem som brukar vilja välja att se saker som förtrollande, magiska och märkliga, även om det finns förklaringar som kan verka logiska, så blir livet mer spännande om man väljer att se bortanför detta =) Men kraniosakral terapi går att förklara, och det går också inte att förklara,=) utan bara känna ... Men den här radioshowen sätter rätt bra ord på nåt som inte går att sätta ord på. Åtminstone har jag ingen bättre intervjulänk om detta =)

För mig händer saker inte av en slump utan det är alltid meningsfulla, märkliga, magiska sammanträffanden som sker helt enligt nåt magiskt mönster ;o) Och detektiv som jag ibland är vill jag då lista ut vad de där sammanträffandena betyder i förväg och dra nytta av det, men man lägger inte alltid ihop och tolkar 2 och 2 som man förväntar sig, men man hamnar där det är meningen att pusslet ska leda till eller korsordet ska lösas. Fast det inte var som man trodde, och ibland blir det precis som man ser framför sig och förväntar sig. Av den anledningen att det är den informationen man behöver just då, då kommer den till oss =) Tillit

Fortsättning följer! Första stycket, inledningen, ligger i pipeline ;o)Tacksamt - morgonfunderingar

Det mest tacksamma uppdrag man kan ha på morgonen, måste vara att få släppa ut hästar? Det görs ju oftast bara en gång per dygn, det där "riktiga släppet".

Så imorse kom jag på att det är nog t o m tacksammare än att vara den som kommer med maten! ;o) Det händer ju flera gånger per dag (förhoppningsvis =) och det är faktiskt inte alltid de vill äta heller. Hästar är olika =)

Imorse var jag uppe tiiidigt (vilken tid man nu räknar med en sån här söndag, men kring 6) och släppte ut ett gäng glada hästar.
De fick komma ut en timme tidigare än vanligt tack vare tidsomställningen, men nog hade de lika bråttom ändå. Sen körde jag ut hö i 4 hagar, men höt var inte alls lika intressant eller tacksamt för någon enda av de 6 hästarna, de hade annat för sig.

Slutsats; då kom jag på att släppa ut morgonhästar ÄR det mest tacksamma jobbet man kan ha. Skulle jag välja mellan det och matning får det nog bli morgonutsläpp =D

Idag var vädret bättre, är min mening, perfekt fotoväder, ingen sol


amazing, incredible, magical wonderful!
http://stillvital.se/varmassa.html

Släpp ut ditt inre barn

”Man kan inte förtänka oss att vi har idealiserat våra föräldrar och vår historia, alltså sökt förändra vårt förflutna, när det inte fanns någon annan väg för oss. Men idag borde vi veta att en annan väg står öppen för oss och att vi kan hjälpa oss själva och våra barn om vi bestämmer oss för att gå sanningens väg, vad den än har att visa oss. Vi kommer ju i alla händelser bara att upptäcka vad vår kropp alltid vetat och länge lidit av. Nu kan vi lära oss att förstå dess språk och få hjälp att medvetet leva med vår sanna levnadshistoria och befria oss ur barndomens fängelse.

Många författare hoppas antagligen att de ska slippa undan sin barndoms smärtor om de predikar förlåtelse för sig själva och andra. Men kroppen låter sig inte bedragas, och ”undret” verkar därför bara en kort tid. Intellektuella generaliseringar kan inte öppna dörren till de hemligheter som vi levat med i årtionden utan att bli medvetna om dem. De kan det inte därför att barnet, som tvangs att tränga bort sina smärtor och sin vrede, ännu inte kunde tänka, bara känna. Och dessa bortträngda känslor blockerar vår utveckling om vi inte vågar uppleva dem. Så länge vi bara är beredda att ”leva ut” våra känslor för att bli av med dem i stället för att uppleva och integrera dem i vår historias sammanhang och livet igenom vara öppna för att nya känslor kan dyka upp, så länge förblir deras budskap stängt för oss.”

(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


Släpp ut ditt Inre barn / Ruben

www.rubenshalsa.se

Vad har Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Mona Sahlin...mfl gemensamt med Bill Clinton mfl

Den sanna historien om Bilderberggruppen

http://www.anarchos.se/product_info.php/products_id/68

Från platser bakom stängda dörrar och beväpnade vakter kommer den sanna historien om världens maktelit och dess hemliga planer för vår framtid ...


Vad har Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Mona Sahlin, Anders Borg, Percy Barnevik, Jacob Wallenberg och Olof Palme gemensamt med Henry Kissinger, Angela Merkel, Tony Blair, Rupert Murdoch, Bill Clinton och David Rockefeller? De har alla deltagit i hemliga möten med Bilderberggruppen.

Har du aldrig hör talas om den? Då är du inte ensam.
Indragen i en dold värld av intriger och hemlighetsmakeri, avslöjar nu Daniel Estulin det som aldrig tidigare har avslöjats. Sedan dess start 1954 på Hotel de Bilderberg i den lilla nederländska staden Oosterbeek, har Bilderberggruppen hållit ett årligt möte, där den europeiska och amerikanska politiska eliten och de mest förmögna företagsledarna i världen har kommit samman för att diskutera mänsklighetens ekonomiska och politiska framtid. Medierna har aldrig fått tillstånd att delta, inte heller har något offentligt uttalande släppts om gruppens slutsatser och diskussioner, vilka, som författaren visar, har vittgående följder för världens medborgare.

Genom att använda metoder som liknar de taktiker som användes av agenter under det kalla kriget – och många gånger med fara för sitt eget liv – gjorde Daniel Estulin vad ingen annan tidigare har lyckats åstadkomma: han fick veta vad som sades bakom de stängda dörrarna på de välmående hotellen och gjorde för första gången det tillgängligt för allmänheten i Den sanna historien om Bilderberggruppen.

Denna svenska utgåva innehåller ett nyskrivet förord av författaren samt uppdaterad information och bilder från bilderbergmötet 2010 i Sitges, Spanien, samt en lista på de dokumenterade svenska deltagarna i Bilderberggruppens möten mellan 1954 och 2010. Boken innehåller även omfattande information om Council on Foreign Relations och den Trilaterala kommissionen. Dessutom innehålller boken 125 sidor med bilder och dokumentation

 


Snabba livsviktiga beslut

I går kväll så diskuterade jag och min fru det ena och det andra efter en stund så kom vi in på ett ämne det gällde eutanasi (dödshjälp)

Jag sa till min fru ,om det händer mig något så tillåt inte att jag blir liggande med näring från flaska, stäng bara av alla apparater som håller mig vid liv.

Då reste sig min fru och stängde av TVn, kopplade ur datorn och hällde ut ölen i vasken.
Kvinnor är snabba att ta snabba livsviktiga beslut.

Rensa luftrören

Ja, nu blev man lite tävlingsbiten igen. Efteråt är det alltid kul att HA tävlat ;o) Men första 200 meterna tänker jag; näe, vad det ska vara besvärligt att yscha upp sig med sånt här. En skojstafett på skidor och endast 1,7 km lång sträcka. Men man lyckas ju aldrig bli tillräckligt uppvärmd innan så blodsmaken och illamåendet kommer redan efter 200 m när man sätter igång och syret inte hinner med. Även OM jag hade tränat och åkt skidor innan, så hade det varit likadant, det vet jag. 

Ska man åka långt tar man det lugnt i början och hinner komma in i andra andningen på ett skönare sätt.

Sen efteråt minns man ändå  bara det roliga och önskar det vore en ny tävling nästa vecka, "nu när man kommit igång" ;o) lurar man sig haa haa. Det är adrenalinet och endorfinerna som pratar, hjärnan får ett lyckorus när man stannar till efter avklarad ansträngning.

Man kan inte låta bli att bara tänka positivt när blodet rusar runt i ådrorna, kinderna är tomatröda och varma och det rosslar i luftrören. Skulle behöva detta mera.

Det  var 15 lag med, varav 2 tjejlag och resten mest killar på räserskidor. Det kändes som rundan tog åtminstone 10 minuter, men insatsen var över på 6 minuter för min del. Nästan snopet, hihi. Det snabbaste killarna åker på under 4 minuter så de varvade oss redan på andra sträckan förstås. Vi blev inte sist heller, om jag minns rätt så var vi faktiskt 12e lag? Jag är klart nöjd med min kilometer tid, och jag tror inte det var nån av tjejerna som var så mycket snabbare heller =) Nu vill jag åka igen nästa år och har tränat lite innan också ;o) Men såna tankar brukar lägga sig så fort hormonerna rusat färdigt ur kroppen =D

Men gud vad nyttigt det är att göra nån form av gruppträning-aktivitet ibland för att inte bli för bekväm av sig, man blir alldeles lyrisk. Nu känner jag igen vissa delar av mig själv som jag inte kommer i kontakt med lika ofta nu förtiden som förr, hehe. Men man måste liksom komma dithän att man tar ut sig för en stund åtminstone.I N S P I R A T I O N ! ! ! ! ! ! !

Jag är tydligen en månad sen i år. Ifjol satte jag in detta 12 februari redan. Oj var det så tidigt, jag trodde det var i april. Solen lockar fram fruktsuget.
Nåja, nu slog fruktfrossan till igen, i fredags kväll, sen dess har jag ätit frukt till middag och frukost ;o) Får ryck ibland... jag som annars är så dålig, eller kräsen, på att äta frukt. Men i fredags kväll (återigen en fredag som ifjol) tänkte jag att nu ska jag äta frukt tills jag är så mätt så jag inte kan äta annat =D Och det gick jättebra, fortsatte med grapefrukt och 3 bananer till frukost på lördan också ;o)

Hm, vad kan jag ha skyllt på ifjol ... i år får jag skylla på intensiva kursdagar tors- sön med djupgående och specificerad information om varje kranialnerv, och efter de två första dagarna med tätt umgänge med kranialnerv 1 och 2,  ville väl lukt (1) och synnerven (2) bli smörjd på fler än ett sätt ;o)

Här lite bilder för synnerven.

Vad ska det bliva av detta till kvällen!
Verkar bli f r u k t f r o s s a i helgen!

Ska göra ett ryck och ta tag i mina fruktvanor??? Fick en energikick idag så jag röjde hela fruktdisken på affärn. Tacksamt objekt att fotografera så det vara bara att lassa upp och rota fram en liten kamera... Känns ganska lyckat! Jag är ingen estet som ska arrangera utan det får ligga där det hamnar och sitter kvar hihi ;o)
Men är ju tacksamt objekt ändå så det är svårt att misslyckas??  ;o) När solen lyser så vackert och himlen är underbart blå.
Jag känner att energin blev på topp efter en serie inspirerande händelser så även om det inte finns några moln är jag uppe och svävar på dem ändå hahahahahahahahaahhahahaah

OK; jag var uppe i molnen och svävade i fjol också, det får jag väl säga att jag är nu med då, efter 4 kursdagar som sagt...... hjärnan har fått sitt, på olika vis %-)

Tello Puss!Pussälskling =)
Systerdotter 5 år är på hugget med kameran på julafton, då blir det så här skojiga bilder hihi

Tello


Aktuellt: Är broddar tantigt?

Broddar MÅSTE man använda nu =) och det är inte tantigt ;o) snarare tufft, eller kanske ska säga sportigt!

Är man elit eller amatörmotionär och alltså inte kan stå över ett träningspass pga dåliga träningsförhållanden och ute och springer är broddar ett måste. Broddar påminner mig om den tid när jag löptränade mer, tvärtemot tantigt, hihi ;o)


Speciell häst söker hem

Trevlig och kan förhållandevis mycket

(se artikel nedan), snäll att hantera. 13 år.

Global Derby imponerade

STOCKHOLM

Global Derby imponerade när han vann 200.000 kronor i The Owners Trophy på Solvalla.
Ifrån ledningen drog sexåringen hårt och var ohotad till slut.
- Han har utvecklats enormt under året, berömde segerkusken Ulf Eriksson.

Global Derby i lagerkrans efter segern i The Owners Trophy. Foto: Petri Johansson.

Kvällen gick i hästägarnas tecken och det bjöds på god sportslig kvalitet. Fem av de sex V65-loppen vanns av amatörtränade hästar, vilket också innebär att tränarna äger sina ögonstenar själva.
Global Derby ägs och tränas av paret Sanna Wermelin och Sven Forhaug. Hästen var tidigare i träning hos Åke Svanstedt men i sin nya regi har Global Derby höjt sig flera snäpp.

Tränas i skritt och dressyr

- Han har alltid varit en talang men har utvecklats enormt under året, framförallt i psyket, sa Ulf Eriksson.
Även tränar- och ägarparet Sanna Wermelin och Sven Forhaug var förstås belåtna med sin guldklimp efter loppet.
- Det är en helt underbar häst. Vi tränar honom mest i skritt och dressyr, och inte så mycket i vagn, sa Sanna
Han är vinstrikast

Global Derby och Linda Hedström.
Global Derby och Linda Hedström.
Foto: KANAL75
Global Derby började med monté i januari.

Nu är han det vinstrikaste varmblodet i Sverige i år.

– Det verkar som om han tycker det här är väldigt roligt, säger tränaren Sanna Wermelin.

Den 10-årige valacken Global Derby har sprungit in 167 500 kronor på monté i år.

Hästen har hunnit starta i fem lopp och vunnit fyra av dessa.

– Det var min sambo som äger hästen som ville prova honom i monté. Jag ville först inte testa eftersom jag inte trodde att han var tillräckligt bra, säger Sanna Wermelin.

Men hästen klarade kvalet galant och efter det har det bara rullat på.

– Han har den näst snabbaste tiden i Sverige på kort distans. Han sprang på 13 blankt med ryttaren Sara Andersson på Solvalla nu i mars, säger hon.

Startar i Norge

Efter den senaste starten på Åbytravet i helgen blev de erbjuden att vara med i ett större montélopp i Norge.

– Förmodligen blir det start där under Oslo Grand Prix den 10 maj.

Global Derby har alltid ridtränats mycket, även då när han mest startade i sulkylopp.

– Han har blivit väldigt stark av det i kroppen. Jag brukar rida honom mycket i skogen


Denna funktion har psykoanalysen än i dag.

”I dag har den vuxne nya chanser att handskas med denna nöd, chanser som han för några år sedan inte hade: nu kan han, om han vill, få tillträde till sin bortträngda levnadshistoria. Detta är nytt. I första upplagan av Det självutplånande barnet nämns förhoppningen att det en gång skulle bli möjligt att med psykoanalysen som grund lösa upp den tidiga bortträngningen av känslor och minnen. Denna tanke har definitivt visat sig vara en illusion, därför att den som jag senare insåg i sig rymmer en motsägelse. I Riv tigandets mur har jag utförligt klargjort varför jag anser att Sigmund Freud skapade psykoanalysen för att komma undan sin personliga historia och över huvud osynliggöra barndomens kränkningar. Denna funktion har psykoanalyen än i dag.

Men Freuds teorier kommer helt i bakgrunden när vi numera med säkerhet vet att vi kan närma oss vår barndom och få tillgång till det vetande som vi förvisat. När vi lär känna vår egen historia försvinner mottagligheten för psykoanalytiska spekulationer som döljer verkligheten, för nu behöver vi dem inte längre som skydd mot ångesten. Människor som ser sin livshistorias fakta i ögonen behöver inte längre fly för dem."(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)


Sigmund Freud

"Sigmund Freud kunde kanske ha kommit fram till denna kunskap år 1896 om han hade hållit fast vid sin upptäckt av den sexuella misshandeln av barn och dess följder hos den vuxne. I stället tog han helt avstånd från denna insikt och dolde den bakom en teori som gjorde det omöjligt att komma åt sanningen om psykiska sjukdomars uppkomst och möjligheterna att bota dem genom att häva bortträngningen. Därigenom har han försenat framstegen inom vetenskapen om människan och även terapins framsteg med hundra år. Han gjorde sin förvrängning av sanningen till dogm, och sanningen om kränkningarna av barnets integritet och följderna av dem blev tabu. I psykoanalytiska kretsar fick man inte längre tala om detta, utan i stället måste man anse att psykiska sjukdomar uppstod på grund av ”driftkonflikter”. Med undantag av John Bowlby höll alla på detta tabu, också de mest framstående analytikerna som Spitz, Balint, Winnicott, Kohut och andra. Följaktligen kunde de inte utveckla sina insikter om tidiga kränkningar inom psykoanalysens ram. Men de vågade inte lämna denna ram utan offrade sanningen för att få höra till föreningen. Sandor Ferenczi, som höll fast vid riktigheten av de erfarenheter han gjort med patienter, blev bannlyst och förklarad psykotisk.”
(ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”)
“Ursprungligen hade Freud under behandlingar som han delvis genomförde med hypnos upptäckt att alla hans patienter, manliga och kvinnliga, hade utsatts för misshandel som barn och berättade sin historia på symtomens språk (jfr S Freud 1896). Men när han 1896 för en grupp psykiatrer hade berättat om sin upptäckt märkte han att ingen av hans kolleger ville acceptera denna insikt utan han lämnades ensam med den. Den ensamheten kunde han i längden inte stå ut med. Några månader senare, år 1897, förklarade han att patienternas berättelser om sexuella övergrepp inte var annat än fantasier, som hade sitt upphov i tidiga driftsönskningar. En kort stund hade mänsklighetens sömn störts, men nu kunde den fortsätta.”
(ALICE MILLER i boken ”Den bannlysta vetskapen”)


”Galileo Galilei blev blind när han av kyrkan tvingades att mot bättre vetande förneka sanningen. Sigmund Freud förbjöd sig själv att uttala den sanning han upptäckt. Han förrådde den sedan hans far dött. När jag läser att han längre fram led av cancer i munnen, måste undergå flera operationer och till sist dog av denna sjukdom måste jag fråga mig om inte hans mun kanske till sist gjorde uppror för den sanning som Freud inte längre ville veta av.”
(ALICE MILLER i boken ”Den bannlysta vetskapen”)


konfrontationen med det förflutna ger läkedom

"Det förflutna kan vi inte ändra på, men konfrontationen med det förflutna ger läkedom. Vad som verkligen kan bota följderna av de tidiga kränkningarna, det är den klart förstådda emotionella insikten om den hittills bortträngda sanningen, upproret (den vuxnes) mot misshandeln och vanvården och därtill upptäckten av de verkliga behoven och det berättigade i dem. Den upptäckande terapin klarar sig utan ideologier och mystifikationer därför att den enbart är ute efter sanningen.

Man skulle egentligen i varje enskilt fall empiriskt kunna påvisa att bortträngningen av de under barndomen upplevda kränkningarna har del i ursprunget till psykiska störningar och kriminalitet i vidaste mening. Under årens lopp har jag flera gånger lagt fram bevis för detta utifrån välkända enskilda fall. En aldrig så svår och grym barndom gör inte automatiskt någon till förbrytare. Med diktatorer som Hitler, Stalin och andra som exempel har jag kunnat visa att det inte var den upplevda misshandeln i sig som drev dem till brott. Det var snarare den totala förnekelsen av detta lidande och flykten från det in i den destruktiva grandiosa hållningen som gjorde dem till massmördare.

Priset för förnekelse och bortträngning i barndomen är nämligen sjukdomssymtom hos den vuxne. Att dessa kan lösas upp om man lyckas häva bortträngningen vet vi nu tack vare de nya terapimetoderna. Genom beskrivningar av sådana fall vet vi också hur bortträngningen kan lösas upp utan våldsamma medel som droger och hypnos, nämligen genom att den blockering av känslorna som skedde vid tiden för traumat hävs. Denna process innebär att de i kroppen lagrade ”omedvetna minnena” av bortträngda erfarenheter, vilka ofta leder till omedvetet och destruktivt utagerande, förvandlas till medvetna upplevelser, vilka nu står till vårt förfogande som minnen som vi kan lämna därhän. Därmed blir det slut på det blinda agerandet."

ALICE MILLER i boken ”Det självutplånande barnet”


vi behövs som generalister

Buckminister Fuller vill undvika att fastna i traditionellt och sektoriellt tänkande och sa till exempel att: "Hade naturen behövt människan som specialist så hade vi fötts med ett cyklopöga och ett mikroskop framför det". Han menade istället att det var precis tvärtom, vi behövs som generalister. I boken Operation Manual for Spaceship Earth" från 1963 framlade han en för tiden relativt ovanlig insikt: nämligen att jordens resurser inte är outtömliga och att vi måste lära oss att hushålla med dem. Han var en pionjär inom miljötänkande som menade att teknik i symbiotisk kombination med naturen var lösningen för mänskligheten.

Många av Fullers skapelser mötte som sagt starkt motstånd från företag och han skulle komma att driva flera rättsliga processer i årtionden. Fuller hävdade att alla på jorden skulle kunna leva ett liv med hög standard, bara makthavarna såg till att utnyttja den teknik som finns till förfogande. Han kom att skriva 30 böcker och i vissa av dem levererade han tark kritik mot de styrande i världen. I boken Critical Path" från -83 skrev han:

"Världens maktstrukturer har alltid härskat genom att söndra och de har alltid vidhållit söndring för att hålla det erövrade. Som en följd av detta så har maktstrukturen så splittrat mänskligheten, inte bara i speciella funktionskategorier, utan också i religiösa, språk och färgkategorier, att enskilda människor nu är hjälplöst oartikulerade inför nuvarande kris."


En modern Da Vinci

http://www.sourze.se/Buckminister_Fuller_en_modern_Da_Vinci_10742829.asp

Rådjur i trädgården, snart är våren här!

Våren är nästan


här.....

 


Jag kan serådjuren gåomkring iträdgården.Ja, det är inte


långt kvar nu!

Coolourcoolection, coolast eller tjusigast ;o)


Healing Power of Colours


Chromotherapy is a method of treatment of diseases by colour. It is best used as a supportive therapy along with other natural methods of preserving health such as correct diet, adequate rest and relaxation, exercise, yogic asanas and so on.

According to practitioners of chromotherapy, the cause of any disease can be traced to the lack of a particular colour in the human system. Colour therapy is a technique of restoring imbalance by means of applying coloured light to the body. It was a popular method of cure even in ancient times. Some 2,500 years ago, Pythagoras applied colour light therapeutically and ‘colour halls’ were used for healing in ancient Egypt, China and India.

The pioneer of modern colour therapy was Niels Finsen of Denmark. Following the discovery, in 1877, of the bactericidal action of solar ultra-violet energy,Finsen studied the possibility of assisting the healing of wounds with visible light. He subse- quently used red light to inhibit the formation of smallpox scars and, in 1896, founded a Light Institute (now the Finsen Institute of Copenhagen) for the phototreatment of tuberculosis. In 1932, Gerrard and Hessay, two Californian psychologists, scientifically established that blue light had a calming effect and red a stimulating power on human beings.

Blue and red colours are considered at the two extremes with yellow representing the midpoint. These are also the three principal colours in a rainbow. A patient is first subjected to an examination to ascertain which colour he lacks. The deficiency is determined by observing the colour of the eyeballs, nails, urine and excrement. In cases of the lack of red the eyes and nails will be bluish, and the urine and excrement white or bluish. If there is a deficiency of the blue colour, the eyes and nails will be reddish and urine and excrement yellowish or red.

Every substance on earth contains colour. Even the rays cast on earth by celestial bodies contain colour in the form of white light. The rays of the sun contain seven different colours - violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are natural colours which are highly beneficial to the maintenance of health and for healing diseases.

A Complete Handbook of Nature Cure

Red:

Symbolic of heat, fire and anger. It is a stimulating and energising colour. It stimulates arterial blood and brings warmth to cool extremities. Used as a general tonic, it is very valuable in the treatment of diseases like low blood pressure, rheumatism, paralysis, anaemia and advanced cases of tuberculosis.

Orange:

Symbolic of prosperity and pride, orange is useful for stimulating blood supply and energising the nerves. It is beneficial in the treatment of kidney and gall stones, hernia and appendicitis. It is also used to stimulate the milk producing action of breasts after childbirth.

Violet:

Violet is beneficial in the treatment of nervous and emotional disturbances, arthritis, acute cases of consumption and insomnia.

Yellow:

Associated with joy and happiness, yellow is laxative and diuretic. It is a stimulant to the brain, the liver and the spleen. It is also effective in the treatment of diabetes, indigestion, kidney and liver disorders, constipation, eye and throat infections, syphillis and impotence.

Purple:

Purple or indigo combines the blood-warming red and the cooling antiseptic blue. It is an excellent stimulant without being an irritant. It is beneficial in the treatment of advanced stages of constipation, hydrocle , leucorrhoea, many disorders of the stomach and womb, cataract, migraine and skin disorders. It exerts a soothing effect on the eyes, ears and the nervous system.

Green:

Made up of the blue and yellow, green is regarded as a colour of harmony. It is a mild sedative. It is useful in the treatment of nervous conditions, hay fever, ulcers, influenza, malaria, colds, sexual disorders and cancer. It preserves and strengthens eyesight. Being highly medicinal and depressive, it is of great help in the treatment of inflammatory conditions.

Blue:

Cool, soothing and sedative, blue alleviates pain, reducing bleeding and heals burns. It is beneficial in the treatment of dysentery, colic, asthma, respiratory disorders, high blood pressure and skin aberrations. IN a study at the New England State Hospital in the United States, 25 members of staff with normal blood pressure were bathed in blue light for half an hour. It resulted in universal fall in blood pressure. The blood pressure rose when red light was applied.

Healing Power of Colours

http://www.healthlibrary.com/reading/ncure/chap8.htm (1 of 3) [5/19/1999 9:14:44 PM]


Rödrosa är dagens färg
RSS 2.0