Suveränitetens makt

För att bemästra suveränitetens makt måste du vara bergsklättrare. Du måste nå den högsta toppen utan någon hjälp. På den här resan kan du inte ta någonting med dig. Du måste gå med naket hjärta och bara händer. Om du når den högsta positionen kommer du att kunna se både din framtid och ditt förflutna. Hela ditt liv kommer att ligga där inför din syn. Men om du inte är redo kommer du att bli bränd eller fastna i en annan dimension, och det kommer att ta lång tid för dig att bli fri igen.

Du kan inte anträda den här resan av nyfikenhet eller girighet, på grund av en nyck eller en önskan att hjälpa andra. Du kan inte bege dig ut på den här resan om du inte redan äger hjärtats makt. Gör du det kommer höjderna att förtära ditt hjärta och din varelse. Många människor har försökt sig på denna resa. Bara ett fåtal lyckades befria sitt hjärta. Företa inte denna resa utan vägledning. Ditt liv är alltför heligt. Handla inte överilat.

Om du vill se din framtid och ditt förflutna ska du inte företa denna resa. Man kan inte ha ett skäl till att företa den. Livet är, som du vet, inte alls skäligt.

Vindens tid
Ronit Galapo

Intentionens makt

Intentionen är en stark makt, ändå dämpad i sina yttringar. Intentionen behöver distans. Bara på avstånd fungerar den.

Intentionen kan aldrig ackumuleras, därför bör man göra sig en ny intention varje dag, hela dagen. Intentionens makt skapar nya dimensioner åt mänskligheten och hela universum.

Ta dig i akt för att tillskriva denna makt naiva positiva drag. Intentionens makt är mycket stark. Den skapar din framtid och dina barns framtid. Summan av alla intentioner i universum blir till manifestationen av ditt varande, din existens. Du måste tänka dig för innan du använder denna makt. Att skapa framtiden är ingen lek. Befatta dig inte med denna makt om du inte fått lära dig att se alla människors väl, om du inte fått lära dig att vara människa. Att skapa framtiden är ingen lek. Det är en fråga om liv och död. Tänk dig för. Tänk dig alltid för.

Vindens Tid
Ronit Galapo

Ordets makt

Ordet är skaparen. Det kan skapa underbara stenar och formidabla stjärnor. Det kan skapa floder och hav. Det kan skapa barrskogar och spröda blommor. Det kan skapa vindarna. Det kan skapa fåglar och maskar och de stora djuren. Det kan skapa människan, det kan skapa Gud. Det är Gud i sin överdådiga manifestation.

Ordets makt är väldig. Ordets makt är skräckinjagande. Den som inte fått sin ögon öppnade missbrukar denna makt. Det blir det resultat han önskar som eftersträvas, och fördärvet blir ditt. Den som fått ögonen öppnade använder ordets makt bara i yttersta nödfall.

Klarsyn är nödvändig, en ofördärvad blick är nödvändig, ett rent hjärta är nödvändigt. Ingen som saknar dessa tre goda egenskaper bör använda denna makt. Ta dig i akt för ordets makt. Den är väldig, och ändå är den mycket skrämmande.

Vindens Tid
Ronit Galapo

Epilogen

"Vi shohonker fick klarsyn i gåva. Men inte förrän den dag då Tasha steg in i vår dimension förstod vi den fulla innebörden av detta. Tasha, en främling, gav oss en lektion om oss själva. Och hon gav inte upp hoppet om oss ens när tiderna var mycket svåra.
Ibland behövs det en främling för att man ska hitta sina dolda förnämligaste skatter. Men ibland kan samma främling framstå som ens värsta fiende. Och Tasha var bådadera.
Jag var hennes gudfar. Jag såg hennes skönhet då, så som jag ser den nu. Jag gav henne mitt ord att jag skulle hjälpa henne att leda förändringen. Men som ni vet kan livet vara mer komplicerat än så. Och det var det också.
Men detta var bara början på historien, vår historia. Det finns så oerhört mycket mer att berätta, men här måste jag stanna upp ett tag. När tiden är mogen ska jag fortsätta min historia.

Tasha föddes en mörk natt med ett enda skrik. Det gjorde även vår vänskap. Ibland blir mörkret en välvillig vagga åt en uppriktig vänskap. Var inte rädda för mörkret, kära vänner, men anslut er inte heller till det.

Ta väl hand om er, kära människor. När tiden är inne möts vi igen. Världen är på väg att födas på nytt, precis som ni."

Vindens Tid
Ronit Galapo

Ingenstans, NU och HÄR

Märkligt vad jag blev tvungen att dra ut en bok ur hyllan. Stannade helt sonika upp i städningen och bara sträckte mig efter den.
Jag trodde dessutom det var en annan bok än det var, men läste på baksidan att huvudpersonen inte hette Kantu som jag trodde, utan Tasha. Hm, vad är det här för bok, den har jag glömt.

Vad ska jag då med den till eftersom jag fastnade här. Bläddrade igenom den för att känna igen nån handling, jo, det började komma tillbaka. Kom på att de var nåt trevligt avsnitt citat som jag nog drogs till, men vad det skulle vara och VAR kunde jag inte komma på. Hur skulle jag hitta ut nåt speciellt ur hela boken. Fick svaret: Kolla de allra sista orden i slutet av boken.

OK, bläddrade snabbt längst bak, inte mindes jag hur den slutade, men där kom det! Läckert, så! var det:

"Detta är ett lämpligt tillfälle att ta reda på det. Jag vet inte vart vi är på väg, vi båda. Som jag redan sagt är jag inte särskilt bra på relationer, men jag är villig att sätta min självbild på spel."
Tasha skrattade. "Låt oss gå till Ingenstans. Låt oss gå tillsammans."
Och Ian sa: "Tasha, en klok person sa en gång till mig att när man vågar gå till Ingenstans (Nowhere) är möjligheten stor att man stöter på nu och här (now och here)."

Tasha såg på honom och sa: "Så vackert."
"Som du", sa Ian.


Mer om boken:
Vindens tid är en vackert berättad historia full av livsvisdom.
Vindens tid är skriven i romanform men har ett viktigt budskap. Genom att leva fria skänker vi värdighet, vänlighet och skönhet till vår jord. Boken ger dig svar på livets hemligheter och lär dig den svåra konsten att vara människa bland människor. Vindens tid hjälper dig att gå vidare på vägen mot din egen själs befrielse och lycka.
Ronit Galapo

Redan som barn kan den vackra Tasha tala med både andra och djur. Som tioåring förvisas hon av sitt folk, och tillsammans med sin gudfar och läromästare Ceyon ger hon sig iväg för att leta efter den totala friheten och lyckan. På sin väg möter hon gåtfulla människor, som fångar hennes hjärta, men också ondskan i olika former.


I slutet av boken görs en redogörelse för de fyra makterna.

Några ord från författaren:

"En bok som påträffades för inte så länge sedan sprider lite ljus över makterna. Dess titel är "The book of powers -The nature of all things.
Här följer några avsnitt ur denna bok. Det förefaller vara första gången på mycket länge som någon för fram den i ljuset."

Makterna är:

Ordets makt

Intentionens makt

Suveränitetens makt

Hjärtats maktmer om det framöver

Personlighetstest

Jag nallade länken från Elisabeths sida.
http://se.41q.com/
Det verkar stämma rätt bra.
Frågorna ändrar ornding slumpvis om man provar igen

Men just idag har mitt jobb varit som skribent, så det passade väldigt väl denna dag med detta tema!

Din personlighetstyp:

Tystlåtna, idealistiska tänkare. Vill tjäna mänskligheten. Strävar efter att leva upp till sina värderingar, som tenderar att vara omfattande och väl genomtänkta. Extremt lojala. Flexibla och avslappnade så länge de inte upplever att någon av deras grundläggande värderingar hotas. Oftast begåvade skribenter. Kvicktänkta, med förmåga att se nya möjligheter. Vill förstå och hjälpa andra.

Karriärer som skulle kunna passa dig:

Skribenter, artister, personalvetare, socialarbetare, svensklärare, bildlärare, förskole- och dagispersonal, präster, psykologer, forskare, fritidspolitiker, redaktörer, studievägledare, journalister, religionslärare.Keep dreaming

Drömtillståndet och informationskriget

Vi lever i ett drömstillstånd, i en illusion av verklighetsbilder som alltmer utmanas av alternativa förklaringsmodeller - men dessa retar etablissemanget.

Mats Sederholm

"Har ni sett filmen Inception med Leonardo DiCaprio? I filmen utspelar sig handlingen på flera olika drömnivåer. Och precis som i drömmarnas värld så saknas för vissa insikten om att det just finns en "nyktrare" nivå ovanför. De tror fortfarande att vår värld är ganska hygglig, att våra politiker står för en framtid där människor kan må bättre, de tror fortfarande att media ändå rapporterar det viktigaste, att de skapar rättvisande bilder av vår värld och att vårt samhälle nog ändå är det bästa man kan få fram med tanke på att människan av naturen ändå är ond. De tror att det endast finns två existentiella samhällssystem, kommunism eller kapitalism, och den senare klassas som minst sämst och så är valet klart. De tror att pengar och vårt monetära system är lika självklart som våra naturlagar och reflekterar aldrig ens över dess existens. De tror fortfarande att makten i samhället utgår från folket och att det är våra folkvalda som styr samhället. Med andra ord - keep dreaming."

läs mer på:
http://www.sourze.se/Dr%C3%B6mtillst%C3%A5ndet_och_informationskriget_10737359.asp

Nästan all offentlig debatt består av ryggdunkare som håller drömtillståndet vid liv.

. Man diskuterar jämställdhet som en särfråga när det i själva verket är en kärnfråga.
. Man diskuterar särfrågor om kunskap i skolan, när kärnfrågan är om barn i första hand ska formas till drönare i syfte att hålla tillväxten igång eller till en människa som i första hand ges en kärleksfull och kraftfull mänsklig basis att stå på så att kunskaper blir underordnat vishet och inte tvärtom.
. Man diskuterar särfrågan barnomsorg när kärnfrågan är varför samhället inte förmår att ge föräldrar en möjlighet att få vara där de borde vara, med sina barn, i ett levande samhälle, istället för på institutioner.
. Man diskuterar särfrågorna skatter och löner när kärnfrågan är i fall det ekonomiska systemet är rätt eller fel.
. Man diskuterar särfrågor som effekterna av övervakningskameror när kärnfrågan är ifall vi vill skapa ett samhälle där människors integritet sakta ska vänjas bort.
. Man diskuterar sjukfrågor istället för "varför-vi-inte-är-friska" frågan.

Listan är oändlig. Drömtillståndet är kompakt, likt en tät dimma och med människor som tyvärr blir alltmer indignerade.

??? skoj skapelseberättelse

Skapelseberättelsen

Först skapade Gud åsnan. Gud sa till åsnan: - 'Du är en åsna. Du skall
slita och släpa dagen lång och bli kallad dum i huvudet. Du kommer att
leva i 20 år.' Åsnan svarade: - 'Usch då, det låter inte som något bra
liv. Kan vi inte säga att jag bara skall bli 5 år gammal?' Gud
accepterade åsnans förslag.

Sen skapade Gud hunden. Gud sa: - 'Du skall kallas hund, leva ett liv i
underkastelse, äta rester från middagsbordet och vakta huset. Du skall
leva i 35 år.' Hunden sa: - 'Ojdå, det blir kanske inte så roligt. Kan
jag inte få bli bara 15 år istället?' Gud accepterade hundens förslag.

Därefter skapade Gud papegojan. Gud sa: - 'Du kallas papegoja. Du
kommer att sitta i ett hörn och upprepa allt som sägs, till stor
irritation för alla. Du blir 75 år gammal.' Papegojan undrade: - 'Det
låter väldigt enformigt... Kan vi inte säga bara 50 år?' Gud
accepterade papegojans förslag.

Till slut skapade Gud mannen. Gud sa: - 'Du är en människa, en man! Du
skall ha ett bra liv. Du är klok och intelligent, så du kommer att
bestämma här i världen. Du skall bli 20 år.' Mannen svarade: - 'Det
låter som ett riktigt bra liv, men kan det inte vara lite längre?'
(Nu visar mannen för första gången ett prov på sin intelligens...) -
'Kan jag inte få de där 15 åren som åsnan inte ville ha, de 20 som
hunden tackade nej till, samt de 25 som blev över från papegojan också?'
Gud accepterade mannens förslag.

Därför lever mannen ett härligt liv tills han blir 20 år. Sen gifter
han sig, för att slita och släpa i 15 år och bli kallad dum i huvudet.
Sedan får han helt underkasta sig den övriga familjens behov, leva på
rester från bordet och vakta huset i 20 år. De sista 25 åren av sitt liv
sitter han i ett hörn och upprepar allt som folk säger, till stor
irritation för alla i sin omgivning...

För det barnet är det rentav möjligt att behålla minnen av dessa upplevelser

”Lekmän kommer ofta med den invändningen att det finns människor som bevisligen har haft en svår barndom men ändå inte blivit neurotiska och att andra som har växt upp i så kallade ”trygga förhållanden” ändå blir psykiskt sjuka. Det skulle då tyda på medfödda anlag och ifrågasätta hemmets inflytande.

Ovan citerade avsnitt kan hjälpa oss att förstå hur detta misstag har kunnat (och kommer att?) uppstå i alla sociala grupper. Neuroser och psykoser är nämligen inte direkta följder av faktisk frustration, utan uttryck för bortträngda trauman. Om det framför allt går ut på att uppfostra barn så att de inte märker vad man tillfogar dem, vad man tar från dem, vad de förlorar, vilka de kunde ha varit och vilka de över huvud är, och om denna uppfostran sätts in tidigt nog, så kommer den vuxne senare att oaktat sin intelligens uppleva andras vilja som sin egen. Hur kan han veta att hans egen vilja har blivit knäckt, att han aldrig har fått uppleva den? Och ändå kan han bli sjuk av det. Ett barn som har upplevt svält, flykt, bombangrepp men som därvid har känt att föräldrarna tagit det på allvar som en särskild person och respekterat det, ett sådant barn blir inte sjukt på grund av dessa verkliga trauman. För det barnet är det rentav möjligt att behålla minnen av dessa upplevelser (därför att de upplevts tillsammans med positivt inställda referenspersoner) och låta dem berika sin inre värld.”
(ALICE MILLER i boken ”I begynnelsen var uppfostran”)

Näckrosdammen


En liten glänta blir till


Mer om detta, kommer... En plats i skogen


Katt i hatt!matchande

FBI öppnade inte ens lådan

Den 18 september 2001, en vecka efter elfte september-attacken publicerade BBC en artikel där en pakistansk diplomat, Niaz Niak, avslöjade att han fått veta från amerikanska tjänstemän att USA planerade anfalla Afghanistan under hösten 2001. Han sa också, vilket visade sig stämma, att attackerna skulle utgå från baser i Tajikistan och Uzbekistan. Hur kunde då tjänstemännen redan i mitten på juli veta att USA skulle invadera Afghanistan under hösten? De visste det eftersom det var planerat långt före 9/11.

http://www.sourze.se/Nya_sensationella_9%2f11_avsl%c3%b6janden_10734221.asp

I boken "The Reluctant Spy" avslöjar John Kiriakou, före detta Chef för CIA:s Anti-Terrorstyrka, att de i mars 2002, sex månader efter 11 september-attacken, gjorde en raid mot talibanernas ambassad i Peshawar, Pakistan. Där fann de dokument med telefonräkningar för 168 samtal till USA. Samtalen upphörde den 10 september 2001, dagen före 9/11 attacken och togs upp igen den 16 september. Det tog Kiriakou åratal att få ut boken eftersom förlagen efter påtryckningar från högre ort vägrade publicera den.

Kiriakou berättar vidare att lådan med dokumenten levererats till FBI, eftersom de är ansvariga för interna säkerhetsfrågor i USA. Logiskt sett så borde FBI snabbt och entusiastiskt kastat sig över bevismaterial om det värsta terrordådet i landets historia, men Kiriakou hörde inget mer om saken. När han flera gånger frågade kollegan Tommy McHale, som var en detektiv, som lånats ut till FBI, vad som hänt med dem förklarade McHale för en häpen Kiriakou att FBI aldrig ens öppnat lådan!

Vad som istället hände var att man skickade lådan till ett förråd i Maryland där den stoppades undan!

Här intervjuas John Kiriakou på C-Span av Frederick Hitz, före detta Inspector General of the CIA and current senior fellow at University of Virginia's Center for National Security Law och berättar vad som hände:


Föreställ er att terrorister sprängde skatteskrapan i Stockholm och sen attackerade en viktig militärförläggning och att man sedan spårade dem till ett ställe där man hittade utdrag ur deras telefon-kommunikation veckorna före och efter dådet. Därefter leverar man informationen till SÄPO som sen struntar i att titta på den och istället skickar den till ett förråd i Mariefred. Låter det professionellt och trovärdigt?


Politiskt korrekt?

Trots ointresset för samtalsuppgifterna så krävde FBI att Kiriakou skulle överlämna både kopiorna och originalen på dokumenten. Dr Cuddy menar att det antyder att det fanns telefonnummer där som FBI inte ville skulle komma ut. När Kiriakou återvände till USA blev han befodrad av CIA och var tvungen avlägga en tystnadsed. Då han frågade varför fick han följande svar av sin överordnade:

"Så här ligger det till: Nästa år, i mars 2003, så kommer vi att invadera Irak. Vi kommer att störta Saddam Hussein och vi kommer att öppna den största flygbasen i världen".

Med andra ord: Kiriakou fick veta ett år före invasionen av Irak att den skulle ske och förre finansministern under Bush hade avslöjat att planerna lagts upp redan i januari 2001, det vill säga över två år innan invasionen.

Varför skulle du, om du är borgmästare, inte öppna lådan och kolla numren? Den enda orsaken jag kan tänka mig för att du inte skulle göra det är att du inte behöver göra det. Du visste redan vad det var för nummer."

Gång på gång träder högt uppsatta tjänstemän fram och avslöjar saker som visar att den officiella versionen om 9/11, som vi blivit matade med, är full av lögner och absurda motsägelser. Man kan tro på fakta eller man kan tro på vad som är politiskt korrekt. Du väljer själv.

Det blommar vidare in i husetJulklappen i form av en lysande snögubbe sprider ljus i mörkret

Bildkavalkad, för att väga upp alla textramsor ;o)Orkidéerna ser så glada ut

ljushörnan
Blommade visst även i augusti denna juveloch slutligen önsketavlan:

och slutligen önsketavlan


Mixi ska åka skidor...

men hon tycker det är lite jobbigt och ser inte alltför ivrig ut ....
tyvärr för dagismatteSnyggt med lila på svart ! tycker dagismatte iallafallOkejdå, vi tar väl selen, men tro inte jag kommer att dra nåt, och inte springa heller i ett sträck.Men ut i djupsnön vill jag

Efteråt ska jag iallafall mysa i soffan, gonatt


Det är visst en kudde för mycket här. ner på golvet...

Husesyn fortsätter in

Amaryllis


och julblommor blommar =)

Om du citerar direkt från elitens egna publikationer

Forskaren Alan Watt, som har ägnat större delen av sitt liv till att studera historia, religion och politik, sa en gång mycket riktigt:

"Om du citerar direkt från elitens egna publikationer, då finns det inte mycket att debattera."


Med andra ord: om man bygger sin argumentation och forskning på statliga dokument och världselitens egna ord och handlingar ställs de indignerade och rabiata "realisterna" inför ett dilemma: De måste antingen konfrontera det obehagliga faktum att de har byggt hela sin historiska och politiska världsbild på halvsanningar, illusioner och lögner. Med andra ord medge att de har blivit lurade och manipulerade av de styrande makterna, något som är mycket plågsamt, inte minst för prestigefyllda, diplomhungriga akademiker som får sin födkrok från samma grupp som faktiskt blåser dem.

Eller så måste de vidmakthålla illusionen av att ha "koll på läget" genom att utgå från att motparten har fel och helt enkelt inte undersöka de politiskt känsliga källor som presenteras och utifrån dessa dra de uppenbara slutsatserna, om man förstår vad det är man läser i ljuset av vad som skett och sker på världsarenan. Med andra ord kvarstanna i ett tillstånd av konsensustrans och därför antingen ignorera eller smutskasta den som är galen nog att slänga ur sig dylika påståenden.

läs mer

http://www.sourze.se/Bland_konspirationstomtar_och_slumptroll_10732155.asp


Men genom att förneka det kommer vi bara att förstärka det, precis som vi genom att förneka förtrycket, manipulationen och miljöförstöringen som pågår utanför oss själva kommer att förstärka även detta. I takt med att informationen når ut börjar dock alltfler nu ifrågasätta den officiella bilden av orsaker bakom de stora ekonomiska och politiska händelseförloppen i världen.

Författaren Gary Allen uttryckte det så här:

"De som tror på att stora världshändelser är en följd av planering hånskrattas åt för sin tro på konspirationsversionen av historien. Naturligtvis är det ingen i dessa moderna tider som verkligen tror på den konspiratoriska versionen av historia - utom de som har tagit sig tid att studera ämnet.

När man tänker efter, så finns det ju egentligen bara två teorier om historien: Antingen händer saker av en slump och är varken planerade eller orsakade av någon, eller så sker de eftersom de är planerade och någon fick dem att hända. I verkligheten så är det ju den 'slumpmässiga teorin av historien' som predikas som bör förlöjligas. Varför gör annars alla de nya administrationerna samma misstag som föregående?

Om du tycker det hela är en olyckshändelse eller ett resultat av mystiska och oförklarliga historiska strömningar kommer du att betraktas som en intellektuell som förstår att vi lever i en komplex värld.

Om du tycker att något liknande 32.496 på varandra följande sammanträffanden under de senaste fyrtio åren tänjer på lagen om genomsnitt en aning, är du en galning!"

Sedan kommer småttingarna i alla färger

De röda magarna och de gula oxarna turas om, sen kommer en flock blåa mesar och en annan dag är det de grönas tur, de kryllar det av.. Men de har nån slags turordning precis som hästarna i hagen ;o)
Vissa dagar är det bara skator!
Tycker det är jätteroligt att se hur olika dagarna ser ut på balkongen och vilka olika scheman de har ;o)


Invånarna på balkongen krrrkrrrkkrrr (nä inte kråkor =)Bakifrån, men tjenamoss ändå över axeln.
Morgonen och förmiddagen spenderas på balkongräcket. Tur det är några som sköter snöröjningen på räcket ;o)

Framifrån


Lite blyg ändå och gömmer huvudet ;o)

För det mesta ihop, men ibland måste vi dela på oss och spana åt varsitt håll.På eftermiddagarna lämnas plats åt andra invånare ....
Bakåt i tiden, del 4

"I flera år har jag studerat de forntida påståendena om människans ofantliga mentala krafter, och nu visar oss vetenskapen att tillgång till dessa krafter faktiskt är en fysisk process.
--
Bibeln och många andra uråldrig atexter är en detaljerad framställning av den mest avancerade maskin som någonsin skapats ... människans medvetande. Otroligt nog har vetenskapen bara skrapat på ytan av medvetandets fulla kapacitet."

"Det låter som ditt arbete inom noetik kommer att bli ett stort steg framåt."

"Eller bakåt. De forntida tänkarna kände redan till många av de vetenskapliga sanningar som vi nu återupptäcker. Inom några år kommer den moderna människan att tvingas acceptera sådant som nu är otänkbart: vårt medvetande kan alstra energi som omvandlar fysisk materia. Partiklar reagerar på våra tankar..."


slut för den här gången.

Sen kommer lite helt vardaglig husesyn, jag börjar på balkongen .... ;-o

Manna från himlen? del 3

Där medvetandet är finns skatten.

"Du har kanske hört talas om röntgenbilder av yogiers hjärnor?"

"I tillstånd av djup koncentration alstrar människans hjärna fysiskt ett vaxliknande ämne från tallkottkörteln. Detta sekret liknar ingenting annat i människokroppen. Det har en otrolig, läkande inverkan, kan bokstavligen återbilda celler och är kanske en av orsakerna till att yogier lever så länge. Detta är vetenskap, Robert. Ämnet har ofattbara egenskaper och kan bara skapas av ett medvetande som bringats till ett tillstånd av djup koncentration."

"...är du bekant med Bibelns skildring av 'manna från himlen'?"

"Du menar den magiska substans som föll från himlen för att nära de hungriga?"

"Just det. Substansen påstods hela de sjuka, ge evigt liv och egendomligt nog inte skapa några slaggprodukter hos dem som förtärde den."

"En närande substans som föll från himlen? Hon knackade sig på tinningen. "Som på ett magiskt sätt helar kroppen? Utan att ge några avfallsprodukter? Förstår du inte. Det är kodord, Robert! Tempel står för kropp. Himlen står för medvetande. Jakobs stege är vår ryggrad, och manna det sällsynta hjärnsekretet."

"... samma magiska substans förekom överallt i de uråldriga mysterierna: Guds nektar, livets elixir, ungdomens källa, de vises sten, ambrosia, dagg, ojas, soma."

Sedan brast hon ut i en förklaring om hur hjärnans tallkottkörtel representerade Guds allseende öga.
"I Matteusevangeliet 6:22 står det 'Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.'"

sid 603-604 Den förlorade symbolen

Inom KS assisterar man till att komma ner i djuuuuuup avslappning för att frigöra mönster i kroppen kring exempelvis olika former av trauman. Då kan vad som helst inträffa ;o)

Kan också läsa mer här: 

http://www.stillvital.se/Persutveckling.html"Genom att balansera nervsystemet på en djup nivå kan man ofta komma ner i meditativa alfavågor."

Insändare i dagens ST =)

På sidan 30, läs den =)

NYTT ÅR – NYTT HOPP

 

Med känslan av att ha hunnit upp framtiden byter vi hoppfullt årssiffra i almanackan, avger nyårslöften och känner oss återfödda – tills ett antiklimax obönhörligen väcker oss.

 

Under ett litet ögonblick av året gör vi alldeles riktigt, vi riktar vårt hopp inåt i stället för till politiker. För det största som kan hända är att du infriar ditt eget nyårslöfte. Var och en måste göra förändringen själv, genom ett nytt sätt att leva. Du har i förtroende givits makt över en hel kropp (vilket i sig är en hel värld). Gör då ditt yttersta för att hålla den hel. För när kroppen blir ren, blir tanken sund och klar.

 

Tro inte att förändringen kommer genom att rösta fram en ny ledare. Bara de som passar in i detta (gamla) system släpps fram just nu och de som hotar systemet tystas genom skrämsel, skuldbeläggning, mordhot och ibland statueras exempel med äkta mord.

 

”Det ska löna sig att arbeta”, säger vissa politiker. För vem lönar det sig! (inte frågetecken, för vi vet!) Lönen är – mera arbete. I alla fall till dem som har arbete. Ju mer vi arbetar desto fler avgifter skapas. Desto fler larm och försäkringar måste vi köpa. Många pensionärer som arbetar idag gör det inte för sitt höga nöjes skull, utan för att överleva.

 

”Arbeit macht frei”, sa Hitler. Man har bara gjort en smärre förändring av uttrycket, som alltså återupptagits idag. Den tidens arbetslöshet gjorde att tyska tonåringar tog värvning för det var villkoret för att få utbildning. I USA har nyligen knackats dörr hos fattiga och erbjudits pengar till utbildning i utbyte mot att åka till Irak och kriga. Utbildningen har fått fullföljas i en annan dimension.

I Sverige är nu samma mål uppnått: genom arbetslöshet är man på gång att kunna värva arbetslösa till militärtjänstgöring. Tro månne om inte A-kassan ryker om du säger nej.

 

Vi föds med den fria viljan, alltså gäller det att manipulera viljan hos folket. Ingen kan ta din tanke ifrån dig, men vi kan matas med tankar. De effektivaste instrumenten idag torde vara TV:n, datorn och mobilen. Ska vi skratta eller gråta åt vår dumhet: vi betalar för vår egen hjärntvätt. Detta gäller inte bara reklamavsnitten. Om ändå reklamen betalade TV:n, men det är licensavgift, boxeravgift, extraprogram-avgift, några hundringar/år i stand-by-avgift om vi inte orkar dra ur kontakten samt ring-röstnings-avgifter om du vill uppleva känslan av att ha påverkat resultatet i världens viktigaste frågor såsom melodifestivalen och idol.

 

Vad gäller mobilen så kan man undra när man skriver ett SMS (textmeddelande) varför ordet losec kommer upp FÖRST när man skriver lörda(g) eller t ex jordb(ruk). Ögat hinner läsa det en bråkdel av en sekund och det är alldeles perfekt för att nå dit det är avsett att nå i hjärnan.

 

Det är ändå hoppfullt:

När vi är helt övertygade att livet är evigt och att vi inte har något att frukta – då törs vi LEVA  I  FRIHET med den högre moral som vi drömt om. Då finns det ingen som gör något så lågt som att låta sig avlönas med 150.000 kr i månaden för att åka till EU och diskutera var tomten egentligen bor.

 

Till dess önskar jag ett Gott Nydanande År!

 

Anita Paasila


Vårt medvetandes tempel och en magisk substans... del 2

"Men jag är ganska säker på att Skriften i detalj beskriver ett fysiskt tempel som måste byggas. Byggnaden ska ha två delar - ett yttre tempel som kallas det heliga och en inre helgedom som kallas det allraheligaste. De båda delarna skiljs åt av en slöja."

"Har du förresten sett en människas hjärna någon gång? Den består av två delar - en yttre del som kallas dura mater och en inre del som kallas pia mater. Dessa båda delar skiljs åt av spindelvävshinnan - en slöja av spindelvävsliknande vävnad."

"Du har kanske hört talas om röntgenbilder av yogiers hjärnor medan de mediterar?


Den förlorade symbolen sid 603.
*******************************************************************************Det är detta KS jobbar med. Fortsättning följer med ännu mer detaljerad beskrivning av den magiska substansen, enligt Dan Brown =)

Bygga vårt tempel, del 1

"Idag används våra mest profetiska innovationer för att studera människans äldsta föreställningar. Vetenskapen noetik är kanske ny, men det är faktiskt den äldsta vetenskapen på jorden - studiet av människans tankeverksamhet."

"Och vi börjar lära oss att de forntida faktiskt hade djupare kunskaper om människans tankar än vi har idag."

"Vedaböckerna beskriver medvetandets energiflöden. Pistis Sofia beskriver universell medvetenhet. Zohar utforskar beskaffenheten hos medvetandets själ. De schamaniska texterna förutsäger Einsteins "fjärrpåverkan" när de talar om helande på avstånd."

"När Bibeln ger oss uppmaningen "gå och bygg ditt tempel" ... ett tempel som vi måste "bygga utan redskap och utan att föra oväsen", vad är det då för tempel du tror det talas om?

"Ja, det står ju att kroppen är ett tempel."
"Ja, i Korintierbrevet 3:16. Du är Guds tempel. "

"Skriften är väl medveten om den dolda kraft vi alla bär inom oss... och uppmanar oss att bygga vårt medvetandes tempel."


Den förlorade symbolen, sid 602

och fortsättningen är mycket intressant ur kraniosakralt perspektiv, kommer imorgon =)

Enkelt, vackert och stämningsfulltI KÖKET

Ett gammaldags nyår


Glögg och vin och choklad i ljuset av nyårsblixt (fick jag med allt nu?)


Bilder från igår

Så roligt man kan ha !

och gottGlöggen njuter verkligen av en nyårsbrownieoch så hästarna, på plats. Bilden klarnar fram på kvällskröken, eller...
mer och mer uppdagas!?


Ett vått nyår?


RSS 2.0