Love and understanding - att se saker från olika håll

“You might believe that you need to understand another to love them. The truth is you need to love them to understand them.”
(okänd)
 
 
 
 
 

Känslorna”Att ha känslor innebär inte att man måste följa dem. Däremot har vi möjlighet att styra hur vi handskas med dem.”
(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)

Sorg

”Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från katastrofer, som branden på passagerarfärjan Scandinavian Star och tsunamin i Sydostasien, finns det fyra erfarenheter som jag gärna förmedlar vidare till både unga och gamla, som en sorts första hjälpen i kristider.

För det första: Det finns ingenting som sliter så hårt på oss som att sörja. Därför ska vi vara snälla mot oss själva och varandra och ligga lågt med kraven ett bra tag.

För det andra: Låt oss fortsätta att söka varandras sällskap. För att få tröst, men också för att be om hjälp med att orka nödvändiga vardagssysslor, som att betala räkningar, få tillräckligt att äta och dricka samt hålla fast vid nödvändiga vardagsrutiner. Jag minns hur det var efter tsunamin i Sydostasien, när Espen Olafsen hade förlorat sin fru och dotter. Han stod där i kyrkan, och plötsligt utbrast han: ”Man får ha bra långa armar om man ska kunna hålla om sig själv!”

För det tredje: Var inte rädd för att vara till besvär när du berättar om dina smärtsamma upplevelser många gånger. Det är detta som är sorgearbete, ett nödvändigt arbete både för den som pratar och dem som lyssnar. När vi erbjuder sorgegrupper och individuella samtal för sorgebearbetning är det för att det med tiden kan bli för tungt för vänner och anhöriga att befinna sig i ett sådant sorgearbete under lång tid.

Och för det fjärde: Prata om de döda – länge, länge. Som den katolske prästen Henri Nouwen sa till mig när jag hade mist en god vän: ”Prata om honom ofta, och länge. För varje gång vi talar om de döda får vi skörda frukterna av deras liv.””

(PER ARNE DAHL i boken ”Något att hoppas på när det värsta har hänt”)

Bra citat

”Man kan rentav säga att hela samhället – inklusive reklam, utbildning och religion – är inriktat på att hindra oss från att uppleva vad vi faktiskt känner.”
(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)

Kloka Citat

”Oro är som att sitta i en gungstol, det håller dig sysselsatt men det leder dig ingenstans...”
(
okänd
)


"Den som är lugn blir starkare med tiden, men den som oroar sig blir bara äldre."

(kinesiskt ordspråk)


”Om det finns en lösning på problemet är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns någon lösning på problemet är det meningslöst att oroa sig.”
(
DALAI LAMA
)


”När botten är nådd har man i alla fall fast mark under fötterna.”
(okänd)


Curiosity

“Not long ago, I had the opportunity to talk to a well-known head-hunter, a woman who’d made her fortune helping companies make inspired hiring decisions of top-level personnel. I asked her what her secret was. If she had two or three extremely qualified people, as she often did, how did she pick the one to recommend? She leaned over and whispered, “Curiosity. I look for the one with the most curiosity about everything.” “Curiosity?” I mused. “Tell me more.” She chuckled. “See, you’re catching on already. The ones I hire are always more interested in learning than in proving how much they know.””
 
(GAY HENDRICKS i boken ”A year of living consciously”)
 
 
 
 

Skapa egen verklighet

”Om du inte tror på att du skapar din egen verklighet, då kommer du att uppleva din verklighet som något du inte skapar… och därigenom bevisa att du skapar din egen verklighet.”
 
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Vänskap med Gud”)
 
 
 
 

Einstein!”Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth.”
(ALBERT EINSTEIN)

Därför ser också vår överbelastade sjukvård ut som den gör.

”Vetenskapens företrädare säger att alternativmedicinen måste testa sina påståenden inom ramen för skolmedicinens vetenskapliga krav. Annars är deras behandlingsmetoder ointressanta. Tyvärr går det inte! De skolmedicinska kraven säger att man endast får ändra på en variabel åt gången när man forskar. Det går bra när man utvärderar symtomdämpande mediciners effekt, men det fungerar inte när det gäller alternativa behandlingskoncept. De bygger nämligen på en helhetssyn, fokuserad på att stärka kroppens egna läkningsprocesser likaväl som att avlägsna det som belastar den. En framgångsrik behandling kräver alltså många olika åtgärder. Resultatet av de rigorösa krav som gäller inom vetenskapens värld blir att man inte hittar någon effektiv terapimetod. Därför ser också vår överbelastade sjukvård ut som den gör. Skolmedicinen söker knappast längre orsaken till våra sjukdomar. Den söker huvudsakligen medel för att dölja och lindra symtomen.”

(KARIN ÖCKERT i boken ”Smärta i fokus”)
”Läs vad läkemedelsindustrin inte vill att du ska veta:


- Läkemedel intaget enligt ordination är fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden (efter hjärtsjukdom, cancer och stroke).

- Läkemedelsföretag spenderar nästan dubbelt så mycket på marknadsföring och reklam än på forskning och utveckling.

- Den sammanlagda rikedomen av de 5 största läkemedelsföretagen är dubbelt så stor som den sammanlagda bruttonationalinkomsten i Afrika söder om Sahara.

- Två tredjedelar av ”nya” receptbelagda läkemedel är identiska kopior av befintliga läkemedel eller ändrade versioner av dem. Dessa ”nya” läkemedel kan patenteras på nytt och tillåter dem att upprätthålla höga priser. Även indragna produkter pga dess farliga biverkningar eller dödsfall, lanseras under andra namn.

- Många varumärkta läkemedel har 1000% påslag på sina inpriser vilket innebär enorma kostnader för sjukvård och privatpersoner.

- Representanter för läkemedelsbolag ger ofta pengar, gåvor och resor för att övertyga läkare om att skriva ut de läkemedel som de företräder. De flesta representanter för läkemedelsföretag har ingen medicinsk eller naturvetenskaplig utbildning, utan är helt internt ”utbildade”.

- Läkemedelsindustrin kommer från kemiindustrin. Nästan alla större läkemedelsföretag har ett syster-, moderbolag eller andra filialer som skapar toxiner och gifter som t ex i bekämpningsmedel samt i industri- och hushållsprodukter. Dessa toxiner bidrar till kroniska sjukdomar. Många läkemedelsingredienser utvecklas av samma kemister. Utvecklingen av statiner var först som ett bekämpningsmedel.

Hur kan detta få pågå?
Läkemedelsindustrin är relativt ung och började växa kraftigt på femtiotalet. Det är nu vi får betala med försämrad livskvalitet för alla biverkningar av att stoppa i oss syntetiska ämnen i flera år. Ett syntetiskt ämne kommer alltid att behandlas, mer eller mindre, som ett gift i kroppen och påverka organen på ett eller annat sätt.

Men varför är då dessa bolag inte intresserade av att jobba med naturliga, biverkningsfria ämnen? Jo, därför att de inte går att patentera. Staterna har i hög grad överlåtit forskning åt bolagen, mot att de kan patentera sina upptäckter och bestämma läkarnas behandlingsmetoder. Dessutom har de flesta kontrollerande myndigheter ett ekonomiskt beroende av dessa bolag, genom bl a marknadsbidrag vid lansering. Så länge denna dysfunktion på läkemedelsmarknaden kvarstår kommer inget att förändras. Därför är det viktigt att patienterna själva kräver rådgivning om naturliga alternativ av sina läkare.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

Citat

”When you are in water, if you relax, it floats you. If you struggle, if you tense up, you sink and drown. Well, it’s that way with life.”
(ARIEL & SHYA KANE i boken “Working on yourself doesn’t work”)

citat

“The body is anchored in the here and now while the mind travels into the past and future.”
(BUDDHA)

I nöd och lust

Läst om demokrati och samhälle:
 
"Om man vill pröva samhällets demokrati vad gäller yttrandefrihet och öppenhet så kan man inte tala till samhället på samhällets vis. För precis som i kärlek så prövas det inte riktigt förrän i motvind. Nej, för att sätta sådana här vidlyftiga begrepp på prov så måste man positionera sig en bit ifrån och ropa:
- Hej samhället, är jag också med i den här demokratiska gemenskapen?
- Jo, det är klart att du är.
- Det tror jag inte, jag litar inte på dig eftersom jag anser att du inte är den du utger dig för att vara. Du behöver förändras i grunden för att vara den du anser dig vara.
Och det är väl någonstans här som det avgörs ifall samhällets demokrati håller måttet eller inte. Blir man insläppt eller utstött?
 
Så hur är man eller hur gör man för att vara den som står en bit bort och frågar? Ja, annorlunda. Så pass annorlunda att samhället inte förstår sig på en, för om de förstår sig på en så är man en del av dess seende, man är kontrollerbar och då faller grundförutsättningen med att pröva i nöd och inte i lust. Det var ju toleransen för det okända som saken gällde."
 
Mats Sederholm i boken Det enda rätta. Värd att begrunda

Broar!

"Mistakes are a bridge between inexperience and wisdom."
(PHYLLIS THEROUX)
 

BiljonBusiness


När du förlåter =)

 
 

Dags för några visdomscitat

“The curious paradox is when I accept myself just as I am, then I can change.”
(CARL ROGERS)
 
”The truth can hurt, but if pain comes up, it’s pain that was already there.”
(SUSAN M. CAMPBELL i boken “Truth in dating”)
 
“You can only be as honest as you are self-aware.”
(SUSAN M. CAMPBELL i boken “Truth in dating”)
 

behöver inte göra mer än att vänta och låta det visa sig självt

 
“Jag har lärt mig att man måste kunna leva med ett visst mått av osäkerhet. Att vilja veta hur allt kommer att sluta påminner för mycket om att försöka kontrollera allting. Det är omöjligt att veta allt och man måste lita på processen.
 
Jag har lärt mig att när något vill komma ut går jag igenom en period då jag känner mig olustig inombord. När jag känner mig orolig vet jag att det är något jag måste uppmärksamma. Förr ville jag kasta mig över det och göra något, men man behöver inte göra mer än att vänta och låta det visa sig självt.”
(BLAISE, terapeut och underhållare)
 

Signaler i livet


 
 
”Det ligger alltid en fara i att ignorera viktiga signaler i livet och därmed uppskjuta nödvändiga beslut.”
(PER ARNE DAHL i boken ”Tro”)


”Det ni fruktar kommer att dras till er.
Det ni motsätter er kommer att stanna kvar.”
(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 2”)


”Don’t base your life’s decisions on the advice of people who don’t have to live with the result.”
(unknown)

=) då livet ställer viktiga frågor

“Vår förmåga att välja förändras ständigt parallellt med vårt sätt att leva. Ju fler gånger vi fattar felaktiga beslut, desto mer förhärdas våra hjärtan, och ju oftare vi fattar rätta beslut, desto mer ödmjuka – eller kanske ännu hellre levande – blir vi…
 
Varje steg i livet som gör att min självkänsla, min integritet, mitt mod och min övertygelse stärks, ökar också min förmåga att välja det önskvärda alternativet och gör det till slut svårare att välja den icke önskvärda än den önskvärda handlingen.
 
Och å andra sidan: Varje gång jag ger upp alltför lätt eller ger efter för fegheten, försvagas min kraft så att jag nästa gång ger upp ännu lättare, för att till slut helt förlora min frihet.
 
Mellan de två ytterligheter där jag antingen är helt oförmögen att göra en felaktig gärning eller där jag förlorat förmågan att göra något som helst gott, finns oräkneliga varianter av valmöjligheter.
 
I det praktiska livet ter sig valfriheten olika vid varje givet tillfälle. Om vi har stor frihet att välja det goda, kräver det mindre ansträngning att göra det. Om vår frihet är mindre kan det kräva en större ansträngning, hjälp från omgivningen och gynnsamma omständigheter…
 
De flesta människor brister i levnadskonst inte på grund av någon nedärvd ondska och inte heller därför att de har så svag vilja att de inte klarar av att leva livet på ett bättre sätt – de misslyckas därför att de inte märker när de kommer till vägskäl i livet och måste fatta avgörande beslut.
 
De är inte vakna över de tillfällen då livet ställer viktiga frågor till dem och de ännu har möjligheten att välja hur de vill svara. För varje steg längs den felaktiga vägen blir det därför allt svårare för dem att erkänna att de är på fel väg, och ofta av den enkla anledningen att de då skulle vara tvungna att gå tillbaka till det ställe där de vek av åt fel håll samt acceptera det faktum att de slösat bort en massa tid och kraft.”

(ERICH FROMM i ”Människohjärtat”)Tidigare inlägg
RSS 2.0