Mio och människan, del 1

"Visionen som människorna bär på rör möjligheten att kombinera ridning med behandling av både människa och häst. Behandlingar som medvetandegör de spänningar och obalanser vi bär på.

 

På så sätt kan ridningen utvecklas till ett mycket djupare samarbete än det vi vanligtvis upplever. Så sker en läkning och en utveckling som sträcker sig längre än till att endast innefatta den enskilda hästen eller människan.

 

Dels för att läka skador eller obalanser hos hästar och människor, dels för att nå längre i träningen av ryttare och häst, för att kunna uppnå bättre resultat i exempelvis tävlingssammanhang. Men då handlar det inte om att vinna snabba segrar.

 

I de här sammanhangen handlar det mer om att vinna inre segrar., som kan avspegla sig i de yttre. Också för att visa att det är möjligt att nå längre än vad vi nu anar med ett samarbete som bygger på fri vilja. Inte så att man endast tar avstånd från våldsamma metoder, utan också all träning som bygger på dominans och underkastelse."

 

Zander och tiden

Emelie Cajsdotter


Mio och människan, del 2; tyngdpunkt navel och nacke

"Mio talade också om hur vi människor inte var medvetna om vår egen tyngdpunkt. Enligt honom fanns den mitt inne i magen, strax under naveln. Fann man den punkten kom kroppen automatiskt i bättre balans. Samt bland annat en viktig punkt högt uppe i nacken, strax under skallbenet. Huvudet måste ha något stabilt att vila på, förklarade Mio. Tyngdpunkten ska inte ligga i själva huvudet, då blir det obalans.

 

Många människor befinner sig för mycket i sina huvuden. När huvudet på så vis blir frånkopplat resten av kroppen fungerar inte samarbetet mellan de olika kroppsdelarna lika bra. Man måste återupprätta kontakten mellan huvud och kropp. Spänningar i nacken påverkade fingrarna och tvärtom.

 

Cirkelrörelser med fötter och tår hjälper till att balansera upp bäckenet. Det är lättare att frigöra dessa spänningar när man sitter på en häst, ansåg Mio. Med tyngdpunkten under naveln rätar bäckenet automatiskt upp sig något. Benen är fria, inte som då man står upp och därmed håller bäckenet mer låst. Han talade också om vikten av att andas rätt.

 

Varje rörelse i ryttarens ryggrad upplevs också av hästen, och omvänt. Ryggraden upprätthåller balansen. Rörelser i bäckenet förmedlar ryttarens vilja.

Fri rörelse i nacken ger frihet i tanken. Många ryttare kontrollerar hästen genom att låsa dess nacke. Det gör automatiskt att även ryttaren blir stel, rigid i kropp och tanke. Stelheten fortplantar sig så till skuldror och framben. Man låser bröstmuskulaturen.

För Mio representerade musklerna i detta område mod. Spänningar och begränsningar där kunde skapa eller förstärka rädslor av olika slag.

Låsningar i bäckenet är ofta relaterade till skamkänslor av olika slag."

 

Zander och tiden

Emelie Cajsdotter


"Ibland sätts det där skalet i gungning"

Är fortsättningen på detta

http://becausetrollrik.blogg.se/2010/april/pa-temat-skillnader-mellan-djur-och-manniska.html

”Vad är det som hindrar vår kreativitet, vårt fria skapande? Enligt Justus är det till stor del obearbetade händelser som blockerar oss.” (fortsättning i nästa avsnitt: Ibland sätts det där skalet i gungning, förklarade Mio...)

 

"Mio talade om de människor han sett; särskilt barn var han intresserad av. I hans ögon såg de ut som små ljusvarelser. Han uppfattade att ju äldre människorna blev, desto stelare och räddare blev de. Som om man byggde upp lager av tjocka, mörka skal runt det ljusa i mitten. Man mister kontakten med sitt inre, man vet inte längre vem man är.

 

Mio hade sett hur vuxna kunde skicka något som såg ut som giftpilar av rädsla in i det ljusa, in i barnet som ännu inte hade något skyddande skal runtom sig. Så bildades det ett tunt lager runt det ljusa, som efter hand byggdes på allt mer.

 

Ibland sätts det där skalet i gungning, förklarade Mio. Man får möjlighet att göra sig av med sina gamla försvar. Enligt honom uppstod dessa gungningar nästan cyklist, i vissa åldrar eller faser av livet.

 

Han hade sett det hos nästan vuxna och hos lite äldre kvinnor. Som om det ljusa inom en ropade och ville ut. Detta ledde emellertid ofta till en ännu större rädsla, menade Mio.

 

Istället för att ta vara på möjligheten att frigöra sig byggdes lagren på, blev fastare och mer ogenomträngliga. Det ljusa i mitten begravdes under lager av kontroll och rädsla. Men, poängterade han, det kvarstår. Det där ljusa kan aldrig försvinna, bara döljas."

 

Zander och tiden

Emelie Cajsdotter


Ryggen vetter framåt eller bakåt

Jag tror det händer förändring etappvis i kroppen, precis som när hästar växer. Ibland skjuter korset i höjden, sen följer bogarna efter och sen växer ryggen och så höjs korset igen osv.

Iallafall känns det som att det som mest har påverkats i mig hittills är nacke/hals som blivit rakare och mellan skulderbladen. Där är nog den största skillnaden. Svanken har kanske blivit lite rakare men i bäckenet finns det nog mer krokigheter kvar? ;o)

Man SKA ju ha svank och kurvor efter ryggraden för att ha svikt när man rör sig och inte slita på kotorna, men det finns en optimal kurva och de flesta har nog t.ex. mer svank än man behöver, mer "kyfos" eller mer "lordos".
  1. Halsrygg (lordos), 7 kotor, C1 till C7.
  2. Bröstrygg (kyfos), 12 kotor, T1 till T12.
  3. Ländrygg (lordos), 5 kotor, L1 till L5.
  4. Korsben (kyfos), 5 sammanväxta kotor, S1 till S5.
Varje sektion har en naturlig krökning som antingen vetter framåt (kyfos) eller bakåt (lordos). En bra hållning, vare sig du sitter, står eller ligger ner, är en hållning som upprätthåller dessa naturliga krökningar, en neutral hållning.

Har man t ex för mycket kyfos i bröstryggen, kan svanken bli för rak/platt, dvs för lite lordos, och man kan få ont i ländryggen.

M Ä T B A R A - R E S U L T A T!!! Dagens fantastiska nyhet =)

Idag har jag mätt mig på vårdcentralen! Jag har känt på mig att jag är längre, och så kom jag på att jag måste ju såklart kolla upp det! Med riktig mätsticka OCH mätkontrollant ;o)

Och mycket riktigt! Jag har blivit längre. =D
I mitt nyss utbytta pass står det 169 cm. Jag har kanske nån gång kunnat klämma upp mig till 169,5 med lite god vilja. Idag nådde mätstickan alltså över 170,5 cm!

Drygt 1 cm eller kanske t o m närmare 1,5 cm måste vara stora skillnader i såna här sammanhang?! Jag har ju ingen stor skolios eller liknande som kan rätas ut, utan bara en vanligt belastad rygg och kropp?

Läckert är det iallafall att vid 37 års ålder "växa" och bli längre, hihihihi.

Vår lärare har påpekat att han själv "växt" några/flera cm, men då har han ju haft stora skoliosproblem med ryggen. Men jag har liksom inte applicerat det på mig själv utan bara tyckt att det varit en rolig och förvisso intressant upplysning, förrän helt plötsligt kom jag på att - det här måste jag kolla upp! Det har ju känts, så då vill man ju också veta med den logiska hjärnhalvan, den vill också vara med ;o)
Tips för er som också vill kolla upp eventuella förändringar, och som också är lite förtjusta i mätbara resultat. Tycker verkligen inte man ska stirra sig blind på "mätningar" men visst har det sin tjusning ändå.

Somliga får ju bättre syn, men min har alltid varit så bra så den hamnar liksom utanför de där strecken, så där kommer jag inte kunna påvisa några eventuella skillnader. Kommer iallafall inte ha något att jämföra med.

Sen är det väl också så att de "små" skillnader man kan se utåt innebär toppen av ett isberg vad som händer innanför. Alla organ som har ligament som fäster på skelettet, vad händer i deras struktur? Leder påverkas när det kanske drar i ligament som tänjs ut. Jag får jobba för att tänja ut mitt vänsterben lite extra nu för att knät känner av en "utdragning". osv. =) Det är ju också skillnad mellan höger och vänster sida.

Så i mitt nya pass som jag hämtade ut för några veckor sedan står det nu fel uppgift. Känns helt ok!

/Ingela - som får en lååång vår i år ;o)Filmtips

Mina filmer får vänta. Med Trollrik i "frihetsdressyr" på marknivå ;o)

Jag har inte kunnat ladda ur de från kameran än, men det finns andra som kan.

Trollrik hoppar i paddocken

http://malakoff.zoomin.se/blogg/permalink-20100424-325509.html

 


På temat skillnader; mellan djur och människa

”Människan, menade Justus, kan styra sin tanke och blir på så sätt mycket kreativ. För många djur och andra livsformer är tanke och handling ofta ett. Människan är medveten om skillnaden. Vi vet att vi tänker. Det gör att tanken kan omformas och skapa, men också förstöra. Människan måste inse att varje tanke medför ett skapande. Att det förändrar själva materian. Livets spiral, som styrs och omformas av tanken. Om tillräckligt många människor tänker på en katastrof inträffar den till slut. Om tillräckligt många människor har en dröm så förverkligas även den.”


”Vad är det som hindrar vår kreativitet, vårt fria skapande? Enligt Justus är det till stor del obearbetade händelser som blockerar oss.” (fortsättning i nästa avsnitt: Ibland sätts det där skalet i gungning, förklarade Mio...)

 

”Jag minns en hund som en gång ställde mig en fråga. Hur kommer det sig, undrade han, att ni människor som inte går i några synliga koppel ändå inte rör er fritt? Varför utnyttjar ni inte utrymmet. Vad skulle jag svara? Vi kanske inte vet att vi är losskopplade. Att utrymmet är fritt. Vi känner inte vår egen skapande förmåga.”


”Någon gång i historien blev det bestämt att gud var frånskild människans väsen. Hon var inte längre en del av den skapande livskraften. Hon var maktlös. Så uppstod hierarkiska maktstrukturer och förtryck. En dag upptäcker vi vår egentliga natur, vår frihet. Kanske är detta en tid av förändring.”

Zander och tiden

Emelie Cajsdotter


Behandling i rörelse eller stillhet

De flesta metoder syftar till att åstadkomma förändringar i fysiologin i rörelse eller under rörelse. Det kan till exempel vara genom träning, eller genom massage eller manipulation av kotor och leder.

I kraniosakral behandling använder vi rörelsen till att evaluera, möta kommunikationen och utforska den i rörelsen, men fysiologin förändras i stillhetsfenomenet, en annan förändringsprocess. Det är en annan frekvens där fysiologin får möjlighet att förändra sig själv. All förändring gör kroppen själv, med assistans och stöd av terapeutens händer.

Vi jobbar med centrala nervsystemet, endogena responser i kroppen, men för att uttrycka det med så enkla ord som möjligt kan man säga att man jobbar med kroppens minsta fysiska ofrivilliga rörelser.

Det är subtilt och därför är man MYCKET lätt på handen för det är väldigt viktigt att kroppen INTE går in i ett försvar på något plan eller område. Det kan vara fysiskt, men även emotionellt och/eller mentalt.
Det får alltså inte bli en spänning för att man trycker någonstans så att kroppen reagerar med ett motstånd på något ställe och därmed skapar nya motstånd under behandling medan man lättar på ett annat.
I andra sammanhang då man alltså jobbar med att ändra något i en rörelse eller med en rörelse och en rörelse är en spänning och då har man inte möjlighet att känna den kraniella rytmen eller pulsen lika tydligt.

Man strävar efter den absoluta stillheten, den biodynamiska stillheten, då allt står still och har chans att göra en totalomstrukturering i människan. När "ingenting" händer, händer ALLT. Nothing is everything
Inte bara Less is more ;o)

Gomorron! När vi sover

är den enda gång där hela hjärnan fungerar som en helhet. Där alla funktioner är perfekt aktiverade i kommunikation med varandra.

Sömnen är det enda tillstånd vi agerar som en helhet och är i absolut kontakt med alltet.

Därför är det alltså viktigt; vad går vi in i sömnen med, och vad kommer vi ur den med.

Det har visst varit fart i paddocken idag

Läste på Marias blogg om deras övningar, och fick höra att även andra varit där och gjort ett "inhopp" ;o)

Köttbulle i farten

många käcka bilder

http://vanessaloveu.zoomin.se/P2721625#body

 På kurs igen

Häftiga lärodagar igen, kryddade med Jill Johnson konsert. =D

När man rör om i hjärnan händer det mycket på natten. Starka klara drömmar lossnar ur hjärnhinnorna eller snappas upp av dem? Hur som helst brukar det drömmas mycket efter intensiva behandlingar. Vi har haft fördjupning i hjärnmembranen ;-o

Inatt drömde jag om askmoln i blyerts och rödbrunt på fönsterkarmen, mest fascinerad av att hitta det.
Hästar på vift varav en blev påkörd av en känd travkusk (i bil alltså, efter vägen) Polisbesök på gården efter incidenten. En vänlig kvinnlig polis. Djupa samtal med anhörig om livet.

Många och tydliga drömmar blev det, dvs lätta att komma ihåg alltså, enkel handlingsföljd, inte hopp hit och dit eller parallellt, verklighetstrogna i bilder och miljöer (kanske inte i händelserna ;o), så värst tydliga i budskapet vet jag inte om jag menade ;o)

Snabba beslut

Jag hörde orden komma ur min mun och spärrade upp ögonen när jag hörde vad den sa!

skrev jag i förra inlägget.

Det kan man kalla ett snabbt beslut och kanske ogenomtänkt handling. Men bara för att det är snabba beslut och eventuellt "ogenomtänkt", behöver det inte alls vara något negativt. Ibland är det ju när vi börjar blanda in hjärnan och analyserar och ska vara  så "kloka" och förnuftiga som vi vrider och vänder så mycket så det till slut bara inte blir så bra, man önskar att man gjort som man tänkte från början, eller ;o)

Och bara för att det går snabbt behöver inte heller automatiskt innebära att det är Ogenomtänkt, det kan mycket väl i det fördolda vara mycket bearbetat fast vi inte förstått det medvetet själva.

Oavsett hur det ligger till är det iallafall spännande när det händer saker som man helt synligt verkar iscensätta själv, men det känns som det är något annat som har ett finger med i spelet och det inte är ens eget initiativ.

Ibland är det något som måste trixa lite extra med en för att lura en med på båten. Vem trodde jag att jag lurade när jag sa att jag bara skulle låna en extra box i NÅGRA MÅNADER, ha! Som blev till några år innan jag insåg att jag hade lurat mig själv tillräckligt länge. Dags att lägga korten på bordet. Nu har det gått 5 år ;o)


När jag var liten, när jag blev "stor", och min hjärna...

När jag var liten, hade jag inte en tanke på något så stort som att ha EN EGEN häst! Jag var fullt nöjd med att hjälpa andra och ha mina hästkompisar utan eget ansvar med alla beslut det innebär.

Visserligen tänker man väl som liten inte att man ska bli stor (vuxen) själv och kanske mogna för ett sådant ansvar ;o) Men även som vuxen (eller större) tänkte jag att det där med att ha egen häst var aldrig aktuellt. ÄN MINDRE TVÅ hästar.

Sen blev det som det blev, jag hade ingen talan utan jag blev med häst (först bara en åtminstone tack o lov ;o) hastigt och mycket lustigt. Jo förresten, visst var det min mun som talade en hel del, men det kom inte från MIN hjärna kändes det som, när jag sa att "Jag köper hästen" eller  "Jag hämtar hästen". Eller "Han ska stanna hos mig".

Jag hörde orden komma ur min mun och spärrade upp ögonen när jag hörde vad den sa! Sen blev jag lite fnissig och säkert en aning skakis också, himmel, hur ska jag lösa det här? Men det löste sig t ex med stallplats och annat som pusselbitar som föll framför mig som en perfekt lösning allt eftersom. Då var jag kring 25.

fortsättning följer

beslut, genomtänkta beslut, snabba beslut, "ogenomtänkta" beslut, hjärnhalvorna, skillnad nu och då, ingen skillnad nu och då ? =)

Dunderskön helgövning - benen uppåt sträck


http://becausetrollrik.blogg.se/2010/february/rorelsen-startar-i-korsbenet.html


Så här är det man ska lägga sig och få en avslappning i bäckenet kanske främst mellan korsbenet och ländryggen som alltid komprimeras av belastning och påfrestning. Sällan får vila. Tror även det är bra för cirkulationen i benen. Man kan börja ligga 3-5 minuter och känna hur det känns. Ibland kan det domna lite och det händer att det känns av i benen på olika sätt, pirrningar, kalla, varma.

Ligger man länge, 15-30 minuter får man tänka på att komma tillbaka i normal läge, sakta och mjukt, dvs mjukt ta ner benen och sen kanske göra lite rörelser innan man kliver upp igen. Man blir mjuk och kanske då även lite instabil ett tag innan kroppen hittar tillbaka. Precis som det kan bli efter en behandling. Jag tycker det här känns som ett bra sätt att behandla sig själv =).

Sen finns det ju mycket man kan göra - tilläggsövningar medan man ändå ligger där. Dra ner knäna mot magen och hålla om dem med händerna och göra diverse tryck, dvs hålla emot med händerna och trycka ut med knäna. Trycka uppåt, hålla emot, trycka knäna neråt magen och hålla händerna under knäna och samtidigt försöka trycka upp knäna som då håller emot.

Bäst tycker jag är "sidvärts" rörelser, för det gör vi inte så ofta i vardagen, ibland när vi rider, men det gör ju inte alla. Dvs håll händerna på utsidorna av knäna och tryck ut knäna medan händerna försöker klämma ihop dem. Den känns dundereffektiv, den är ju motsatsen till när vi rider. Man kan känna leder (SI-leder, höftleder) "öppna" sig.
Och så tvärtom, håll händerna på insidan och tryck ut - kläm ihop med knän. Sen är det fart i pulsationen i korsbenet!

Hitta en liten kudde och den höjd som känns bäst. Kan variera.

Det som kan vara lite knepigt är faktiskt att komma i "position" dvs så nära väggen med rumpan. Ett tips kan vara för enkelhetens skull att man hittar en fri vägg bredvid en dörröppning så man kan grabba tag i dörrposten och dra sig mot väggen med knävecket eller om man kan med händerna ;o) Lycka till =D

Tribute to Love

Har en tavla hemma som jag försökte få på bild, men det blev inte helt strålande. Efter många om och men fanns det en kamera, men sen kunde jag inte ladda ur, nu har jag fått ur dem på annan ort. Ska också lägga upp bilden på en bra övning för bäckenet och sitsen, som jag prata om för läääänge sen. Men nu är den tillgänglig. Försökte först skanna, men då funkade inte skannern, sen en evig resa med kamera och kameraurladdning.

Börjar med denna övningsbild ;o)

Horsenality profiler på Trollrik och Because, amatörbedömning =)

http://files.parelli.com/HorsenalityChart.pdf


Tack Camilla (http://sartorius.zoomin.se/blogg/permalink-20100411-320924.html),
för länken till häst-profilen, skojigt! =)  

Lättast att "profilera" ut av mina hästar är nog Trollrik. Att han är högerhjärnad har nog t.o.m. jag förstått ;o)
Because borde vara mer vänsterhjärnad tycker jag, åtminstone mer jämn, men han är klurigare på många vis ...;o) och kanske tyder även det på vänsterhjärnad =D

Jag får nog prickar på Trollrik hela vägen längs högerhalvan på cirkeln, men om jag går på orden som står på toppen resp botten:
toppen; Charismatic & ambitious
och botten; content, sweet,
så lutar det nog starkare åt det första paret, dvs extrovert.
Men han är ofta också väldigt nöjd och "sweet", när man gör sånt han tycker om blir han ju genast så....

En del ord har jag svårt att tyda och därmed att applicera på speciellt Because.

Ingen av hästarna är ju vältränad (nu längre ;o) Men de har ju varit extremt vältränade och jag vet ju hur de var när de var tränade, dvs om de är t ex uthålliga eller atletisk eller energiska.
Ska jag lägga in nåt av det i bedömningen?

Eller handlar t ex "uthålligheten" bara om de är mer eller mindre uthålliga i "huvudet"? Dvs om de blir uttråkade eller faktiskt trötta fort av träning, övningar eller dyl. Trollrik blir trött i huvudet, medan Because blir uttråkad ;o)

De kan ju vara väldigt uthålliga fysiskt men inte psykiskt, ska jag lägga in allt i bedömningen.... hm.

Ja, när jag ser närmare på det så måste Because vara väldigt vänster hjärnad, särskilt intorvert, de orden är ju bara Because; clever, calm, pålitlig och consistent (hittar inget bra ord för det, någon som har?)

Because är också smart och snabb att lära, MEN.... om han VILL, han vill bestämma själv vad som ska göras eller inte, men det är inget snack om saken att han lär sig ganska direkt, men sen påverkar lusten väldigt mycket.

Då står ju Trollrik för det ambitiösa istället. Men han är väldigt mycket BÅDE introvert OCH Extrovert (på höger sida alltså). Jag kan inte avgöra vilken som ev är dominant? Han har förmodligen förmågan att växla snabbt också.

De är verkligen varandras motpoler känns det som. Tar jag de andra motpolerna där det står; tolerant resp sensitive. Då är ju Because den tolerante och Trollrik den väldigt sensitiva, hur de agerar utåt. Because är sensitive på ett annat sätt, dvs att han "tar in", men han tar inte åt sig på samma sätt som Trollrik.
Because har mer lugn i sig och därför tid att vara betraktare och funderare (som matte? ;o). Det är nog Trollrik lite för känslig för, han kan inte bara betrakta, han behöver reagera också.

Lekfull är Because också, (Trollrik ännu mer) men då kanske ofta med människor? Han leker också en del i hagen med de andra hästarna. EN dag fick jag ett meddelande att han och Macke stod och drog i en stor plastbit från höbalen, ungefär som två hundar om en pinne. Till slut fick Because taget om den och stack i väg och så jagade de varandra, typ , hihi, OM jag hade varit där och fått se det jag med.


Slog upp lite nya ord som jag inte sett förut. Gör mig en liten ordlista, bra att ha =)

ett helt nytt ord här,

exuberant!

det var ju ett väldigt trevligt ord ;o)

# levnadsglad

# sprudlande

# strålande

# översvallande

submissive var också nytt

# foglig

# lydig

# lätthanterlig

# undergiven

# ödmjuk
Hm, sådana sovvanor

Fortsätter på brösttemat 8-)

I USA får man inte förvåna sig över vilka idéer de har... Sova med BH dygnet runt, ja de sover väl med make up också, enligt vad jag sett på TV, och då måste det ju vara så ;o)
Lite intressant att ha som extrem exempel i undersökningar dock. Även om det kanske inte är riktigt relevant för oss som inte bor i Hollywood...


In the early 1990s Singer and Grismaijer studied the bra-wearing habits of 4,500 women in 5 cities across the U.S.. They found that 3 out of 4 women who wore their bras 24 hours per day developed breast cancer.

ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”

Bröst, bh och melatonin

Another more recent study (2000), published in Chronobiology International (the journal of biological and medical rhythm research), found that wearing a bra decreased melatonin production and increased the core body temperature. Melatonin is a powerful antioxidant and hormone that promotes good sleep, fights aging, boosts the immune system, and slows the growth of certain types of cancer, including breast cancer.

The most comprehensive studies on this subject were performed by the husband and wife team of applied medical anthropologists, Sydney Ross Singer and Soma Grismaijer. Singer and Grismaijer found that the Maoris, the indigenous people of New Zealand who integrated into western culture, had the same rates of breast cancer as their western peers. The marginalized aboriginals of Australia, interestingly, had practically no breast cancer. The same was true for westernized Japanese, Fijians, and women from other cultures who converted to the practice of bra wearing; when they did so, their rates of breast cancer soared.

ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”


Vid ett fåtal tillfällen har det faktiskt hänt att jag glömt ta på mig bh:n när jag ska iväg! Väldigt förvånad när man upptäcker att det inte är nån bh där.... (Nä, jag har inte A eller B-kupa) Men annars använder jag iallafall så gott som alltid nu bara bh utan bygel, och precis som jag nu tycker det är obekvämt med sadel när jag vant mig av med att den ska forma mitt arsel ;o) så känns det obekvämt med en stel bygel-bh. Men jag minns att jag tyckte det var så skönt förr....!

Hälsade på en fd RIX-häst igår

Det blir inte mycket till bilder som pryder detta upplsag ;o), men lägger in de tillskott jag har fått som är nytt och då blev det detta!

Det här är lite annat än de goa "tjockisarna" jag har hemma ;o)

Blank så det förslår är hon, denna Tarzan tjej. Mina tappar nu päls för fullt, även Because har nu börjat fälla. Trollrik har ju hållit på länge han ;o)

Detta är Jane Ås som bor i Indal hos tränaren Kristian Lindberg.
Det gör ont att minnas

Emelie Cajsdotter

"Vid första anblicken skulle man ha kunnat tro att Hatalanta bara var en ovanligt lugn häst. ... Hon tittade inte åt vare sig fladdrande presenningar, maskiner, andra djur eller nya miljöer av något slag. ... Förvisso var hon snäll, alltför snäll. Hatalanta hade ingen personlighet. ...

De fysiska spänningarna satt mycket djupt. Akupunktur var den behandlingsmetod hon svarade bäst på. Och allt eftersom hon berättade sin historia kom spänningarna upp närmare ytan. Efter några veckor ömmade hon överallt i muskulaturen. I takt med att hon blev mer närvarande i sin kropp kändes också den fysiska smärtan tydligare. Det gör ont att minnas. Då det skapats en rörelse i de mentala och känslomässiga blockeringarna flyttade också smärtorna runt i kroppen. Hon haltade på än det ena, än det andra benet. Senor svällde och gamla ledinflammationer blossade upp. Jag blev lika orolig varje gång det hände något nytt."

Zander och tiden

”Det måste bero på Pål!”

Det är inte ovanligt att det sker en hel del förändringar när hästar kommer till nya ställen och nya människor som ser dem på ett annat sätt än de tidigare, den dagliga hanteringen som gör att djuret blir sedd som den är, utan krav, och bekräftad, gör att "helt nya" personligheter och individer kommer fram. Det kan också hjälpa till med diverse olika behandlingar som löser upp minnen och blir en katalysator för nånting som bara väntar på att få komma loss eftersom miljön runtomkring har gjort det möjligt.

Jag har träffat hästar som hos nya ägare har blivit mer hingstiga än de varit, mer brunstiga än de varit innan, och även valacker som åtminstone tillfälligt blivit hingstiga.... Ibland blir de mer rädda än innan, tittiga och skrämda för ljud. Vaknat upp ur en skyddande dvala. Det brukar gå över och jämna ut sig tids nog hur som helst. =)

 

**************************************************

 

”I samband med att Cassandras livsandar började vakna till liv genomgick hon också en hormonell förändring. Detta är något jag även har sett hos andra hästar i liknande situationer. Cassandra blev extremt brunstig. Något som med tiden stabiliserade sig. ”Jag undrar”, sade Cassandras ryttare, ”Hur kommer det sig att alla mina hästar är så väldigt brunstiga. Året runt dessutom.”

 

Vi såg på varandra och utbrast samtidigt: ”Det måste bero på Pål!”

 

Inom loppet av några månader förvandlades Cassandra från att ha varit en väl fungerande maskin, till att bli en levande individ. Till stor del tack vare en människa med ett ovanligt stort hjärta.  (sidan 139)


(Bakgrunden, tidigare sid 137)

”Så såldes Cassandra. Människorna hon hamnade hos liknade ingenting hon tidigare träffat på. Pål, hästskötaren, var en särskilt märklig figur. Han verkade så väldigt nöjd med henne utan att hon hade gjort någonting alls. Cassandra blev minst sagt förvånad. Vad var det med henne som var så speciellt? Hon var van vid rejäla tag och exakt lydnad. Pål tassade runt henne så försiktigt. Och så lyssnade han på henne. Plötsligt spelade det roll vad hon själv tyckte och ville. Märkligt. Hon trivdes med sin nya frihet. Men den gjorde henne också osäker. Hon visste inte riktigt vad hon skulle göra med den.

 

Det var inte så, menade C, att hon hade blivit illa behandlad där hon varit tidigare. Det var bara det att det hade varit ett mycket större avstånd mellan människorna och hästarna. Hästarna lärde sig att lyda, inte att kommunicera. Nu var hon tvungen att lära sig ett nytt språk.

 

Från att ha haft tydliga regler och begränsat personligt utrymme fick C nu möjlighet att växa som individ. Detta var en stor och svår omställning. Sakta men säkert började hon känna sin verkliga styrka och personlighet. Kärleken från Pål gav henne mod att töja på begränsningarna. Visst sade han ifrån om hon gick för långt, men oavsett vad hon gjorde verkade hans kärlek och omtanke aldrig sina. Till slut förstod hon; det var henne han tyckte om. Hon hade ett värde som individ.”

Zander och tiden

Emelie Cajsdotter

142

"Naturligtvis är det viktigt att man känner sig uppskattad för det man gör. Men om det är ens enda värde är man ingen. Man existerar endast i rörelsen. Resten är tomhet."

********************************************************

Det här är läckert att se hos många hästar, och hos mig själv märker jag det otroligt starkt hos den ena hästen. Hur han gått igenom sina perioder av att vara livrädd för att göra fel, sen bli rädd för att vara ”friare”, sen insikten av att han är accepterad i allt, oavsett vad han gör. Och den totala hängivenheten, lojaliteten, och tryggheten som trots allt sipprar fram. Fortfarande är självkänslan inte så bra som hos vissa andra individer (och blir det säkert inte heller, vi är ju olika tack o lov =), men såpass bra att man faktiskt kan kosta på sig ibland att inte vara perfekt, dvs inte vara rädd för att göra fel.....


Träning ska locka fram solen

Jag tänkte, jag måste göra nåt för att locka fram solen; hm, om jag anmäler mig till Vätternpasset, dvs 2 timmars inomhusspinning i mörkret mitt på dan mellan 11-13, så kommer väl solen fram lite ironiskt när jag sitter inne och häckar! Det lyckades ;D Jag lurade solen att "lura" mig????

Tack o lov hann jag ut och se solen efteråt också, men det var lite mört i benen, har aldrig kört 2 timmar spinning, det är ju lite intensivare än att cykla efter landsvägen. Då vilar man ju faktiskt inbland, men på spinning trampas det ju konstant...

Jag kom på att nu är det precis 10 år sen jag cyklade Vätternrundan, minns det som igår, ska man väl säga då... haha, men det kan jag inte påstå, vissa delar kanske, hoho.

Idag är den vanligaste födelsedagen bland svenskar, den näst vanligaste är 15 april, då fyller min systerdotter år. =D

Trotsa snö, trotsa kyla och så regnet då ;o)

Men! Jag upptäckte igår att nu är allt äntligen bart, vilken frihet det var när jag kom på att det var ju faktiskt bara att sätta på grimmor och band och ge sig iväg! Inte 8 st broddboots som också ska knäppas på. Så enkelt det blev.

Jag hade absolut inte tänkt ge mig ut med hästarna när jag kom till stallet efter en dag i Hassela. Skulle bara stanna till på väg hem och mocka och göra kväll, men hästarna propsade på att de ville ut på byn och jag insåg att det var ju snabbt ordnat.

Så vi drog iväg på raska ben och blev väl ute iallafall trekvart och klockan blev över 19. Härligt. Det enda jag ätit var bananer och grape till frukost, men det är verkligen skillnad på i vilken sinnesstämning man är, hur mycket mat som krävs...

Solbränna

The medical industry’s biggest argument in favor of using sunscreens is that they prevent skin cancer because they prevent sunburn, implying that skin cancers are caused by sunburn. But this is more a correlation than a cause-effect relationship. More recent studies done in England and Australia actually found much higher skin cancer rates among people who live mostly indoors compared with those who spend most of their time indoors.According to several studies, men who regularly use sunscreens have a higher rate of melanoma, and woman using sunscreens have a higher rate of basal cell carcinoma. (Garland, Cedric. F. et al. Effect of sunscreens on UV radiation-induced enhancement of melanoma growth. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 86, No. 10, may 18, 1994 pp. 798-801:Larsen, H.R.
“Sunscreens: do they cause skin cancer.” International Journal of Alternative & Complementary medicine, 1994; 12(12): 17-19;Farmer K.C. & Naylor, M.F.
“Sun exposure, sunscreens, and skin cancer prevention: a year-round concern.” Ann Pharmacother, 1996; 30(6):662-73)ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease”

Fortsättning följer...

“Using sun protection protects only the multi-billion dollar sunscreen and cancer industry but not your skin or your life.”
ANDREAS MORITZ i boken ”Cancer is not a disease

The producers of these products claim that most of the harmful chemicals becomes degraded in the presence of sunlight and must therefore be safe for the consumer, a claim that is outright false since almost every person in America is contaminated by sunscreen chemicals (according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention). Avobenzone [butylmethyoxidbenzoylmethane and oxybenzone particularly penetrate the skin very quickly. Other chemicals found in sunscreens include dixobenzone, PABA and PABA esters (ethyl dihydroxy propyl PAB, glyceryl PABA, p-aminobenzoic acid, padimate-O or octyl dimethyl PABA, Cinnamates (cinoxate, ethylhexyl p-methoxycinnamate, octocrylene, octyl methoxycinnamate), Salicylates (ethylhexyl salicylate, homosalate, octyl salicylate), Digalloyl trioleate and Menthyl anthranilate.

There is an almost complete lack of any adequate safety testing of these chemicals. Cosmetics contain them, too, and the body absorbs them like a sponge.


Many heavily-used chemical sunscreens have a strong free radical generating effect, which is the main reason behind skin cancer. Chemists use such chemicals to start free radical reactions during chemical synthesis. These chemicals are so dangerous that those who handle them in a laboratory must keep them away from their skin. When combined with other chemicals and exposed to ultraviolet light, they then generate the copious amounts of free radicals required to bring about the desired chemical reactions. On your skin, however, such chemical reactions, are everything but desirable.

Oxybenzone, for example, which is found in 97% of Americans, is activated by ultraviolet light that breaks its double bond to produce two free radical sites. These free radicals then oxidize and damage fats, proteins, and DNA of the cells – the types of damage that occur in skin aging and the development of skin cancers.

MERA S O L !! =)

“Almost everyone has experienced a noticeable increase in energy, strength, mental alertness, health and happiness during and after spending time in the sun. Yet there are forces that are trying to keep people from spending much time in the sun.

We are told that the sun can cause skin cancer. I can hardly believe that anyone would fall for such nonsense. Millions of people soak in the sun every day and never get skin cancer. I am convinced that it is not the sun that causes skin cancer; it is the impurities – the toxins in the skin that cause this condition. Those who are prone towards skin cancer need only cleanse themselves and they will find the sun to be rejuvenating and healthy. I believe that many suntan lotions can cause skin cancer and damage internal organs such as the liver and kidneys.

RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself

Vi behöver SOL! B-) Sola magen ;o)

We need the sun to assimilate minerals, especially calcium. Calcium is used for many things besides bones. It is needed for strength, healing, emotional stability, pH, and more. Over a period of 20 years I have observed myself and others becoming stronger, more rejuvenated and whole when we spend time in the sun. Ideally, we should spend at least an hour every day in the sun. The more skin we expose to the sun, the better. I believe that the most important part of the body for the sun to kiss is the solar plexus. Exposing this area for just a few minutes can make wonderful changes.”

RICHARD ANDERSON i boken “Cleanse & purify thyself book two: secrets of radiant health & energy”


Ledarstoets lag:

Om någon vill leda andra på ett naturligt sätt, så måste vederbörande alltid och i första hand fråga efter de andras behov och vilka möjligheter de har att förstå, annars kan de aldrig följa ledaren frivilligt och utan tvång.

Följaktligen blir den som kämpat sig till en ledarposition aldrig en verklig ledare, det blir bara den som har förtjänat den, någon som visat sig värdig. I naturen blir den ledaren, som tjänar de andra bäst.

Därför hävdar jag att den första förutsättningen för samvaro med hästar är, och måste vara, att allt jag gör måste jag göra uteslutande för hästen, på hästens villkor. Om jag inte handlar så, handlar jag mot naturens första och viktigaste lag.

K F Hempfling
HÄSTARNAS BUDSKAP

Den här boken handlar egentligen mest om människan, tycker jag, och allt som skrivs är ju väldigt tydligt hur man bör vara människa. Oavsett om det är mot hästar eller andra människor. =) Och så tänker man på hur världen styrs idag. :(

Vi människor har mycket att lära, men livet är ju till för att lära =)

Tillägg vad gäller hästarna (och ev. människor men det borde vi väl ha bättre koll på eftersom det är oss själva?)

"Alla måste i alla avseenden handla med naturens lagar, och inte mot dem. Det är alltså vars och ens skyldighet att handla 'i hästens intresse', det vill säga med och för hästen om man har planer på att umgås med den på ett vettigt sätt. Dessförinnan måste man naturligtvis ingående ha studerat hästens natur. Om man inte förstår vad som är hästens natur, kan man naturligtvis inte arbeta 'i hästens intresse'."

K F H


Nytt i stallet

Lite påskdagbok
I lördags fick jag iallafall en ridtur på Trollrik och hade Because i en lång lång lina så han fick följa med.
Ibland ville han gå bakom och släpa efter, och ibland marscherade han om oss och tog täten. Stackars Trollrik fick inte "svara" honom isåfall utan fick snällt foga in sig bakom på mattes order, hm, jo, det fick väl vara ok då .... Det är ju lite tryggt iallafall och gå bakom svansen på chefen. Dessutom kompisen Macke bakom också. Det är mest tråkigt ifall man måste gå ALLRA sist....

Rätt roligt att prova olika konstellationer och se hur de balanserar sig.

I början gick vi i bredd alla tre, ibland Because i mitten, och Trollrik fick också prova på att vara i mitten. Det blir ju lite sådär gemytligt ställnings"krig". Because ska ha sin frizon, men när vi är ute ihop så här får han inse att Trollrik faktiskt ibland behöver få gå så nära att han nästan stryker Because i sidan, men det är ok när man upptäcker att på Trollriks rygg finns faktiskt karramell!

En stund fick Macke vara först och Trollrik och Because gick i bredd bakom, men det var inte så länge för mina vill helst förbi. Because med långbenen var snabbt framme i par med Macke. Trollrik bakom med en vägg av rumpor framför, mindre roligt tyckte han som sagt. Så det måste man lösa och så får väl Macke maka på sig och gå bakom till slut.

Sista biten hemåt var det först Because, sen Trollrik och jag bakom honom förstås, och sist Macke på ett snyggt led. Bilarna körde väldigt sakta och fint förbi, men det verkade mest vara för att de ville titta på hästarna längs vägen.Projektioner på häst

Återigen tycker jag att jag läser samma saker fast i olika sammanhang och på olika sätt ;o)


"Och så såg jag mer och mer av mig själv genom min häst, om jag var splittrad eller djupsinnig, om jag var ytlig eller seriös, om jag visade rädsla, eller värme, öppenhet och sympati. Allteftersom veckorna gick, blommade hästen upp, trots sin ålder. Hans ögon lyste, han rörde sig elegantare och han fick en stoltare och säkrare utstrålning."
Nu fick jag komma upp på ryggen på honom."

K F Hempfling

HÄSTARNAS BUDSKAP

Projektioner

”För att bli medveten om sitt eget innersta väsen, ja om världens egentliga natur, måste man dra tillbaka sina projektioner, för vi ser aldrig den andra sådan han eller hon faktiskt är, utan alltid utifrån oss själva. Det vi ser hos den andra är samtidigt en del av oss själva. Det förutsätter visserligen, att den andra så att säga erbjuder en ”krok” att häkta projektionen på, men i grund och botten är det alltid så att man, för att känna igen ett karaktärsdrag hos en annan, måste ha det draget själv.”

(GUY CORNEAU i boken ”Kärlekskriget”)


Självbehärskning och självdisciplin

"All samvaro med en häst är en ständigt pågående lektion i självbehärksning och självdisciplin."

K F Hempfling
HÄSTARNAS BUDSKAP

Glad Påsk! önskar påskhäxan

Nog har man spökat ut sig en hel del...... och det passar väl bra, en sån här dag när man ska sätta sig på kvasten (i spöregnet?)

Piratkärring?

De lila lockarna får stå för det påskiga hihi


Påskkärring i guld och silver


60-talskärring, får avsluta påskkärringskavalkaden genom åren!

Inte lika hiskelig som påskhäxan iallafall ;o)

Får jag komma upp på scenen?


Självklart! Varsågod!

och när man väl intagit scenen ..... lämnar man den inte ..... hohoho


RSS 2.0