Damen på täppan


 
 
Någon som väntat sig nåt annat...

Därför ser också vår överbelastade sjukvård ut som den gör.

”Vetenskapens företrädare säger att alternativmedicinen måste testa sina påståenden inom ramen för skolmedicinens vetenskapliga krav. Annars är deras behandlingsmetoder ointressanta. Tyvärr går det inte! De skolmedicinska kraven säger att man endast får ändra på en variabel åt gången när man forskar. Det går bra när man utvärderar symtomdämpande mediciners effekt, men det fungerar inte när det gäller alternativa behandlingskoncept. De bygger nämligen på en helhetssyn, fokuserad på att stärka kroppens egna läkningsprocesser likaväl som att avlägsna det som belastar den. En framgångsrik behandling kräver alltså många olika åtgärder. Resultatet av de rigorösa krav som gäller inom vetenskapens värld blir att man inte hittar någon effektiv terapimetod. Därför ser också vår överbelastade sjukvård ut som den gör. Skolmedicinen söker knappast längre orsaken till våra sjukdomar. Den söker huvudsakligen medel för att dölja och lindra symtomen.”

(KARIN ÖCKERT i boken ”Smärta i fokus”)
”Läs vad läkemedelsindustrin inte vill att du ska veta:


- Läkemedel intaget enligt ordination är fjärde vanligaste dödsorsaken i västvärlden (efter hjärtsjukdom, cancer och stroke).

- Läkemedelsföretag spenderar nästan dubbelt så mycket på marknadsföring och reklam än på forskning och utveckling.

- Den sammanlagda rikedomen av de 5 största läkemedelsföretagen är dubbelt så stor som den sammanlagda bruttonationalinkomsten i Afrika söder om Sahara.

- Två tredjedelar av ”nya” receptbelagda läkemedel är identiska kopior av befintliga läkemedel eller ändrade versioner av dem. Dessa ”nya” läkemedel kan patenteras på nytt och tillåter dem att upprätthålla höga priser. Även indragna produkter pga dess farliga biverkningar eller dödsfall, lanseras under andra namn.

- Många varumärkta läkemedel har 1000% påslag på sina inpriser vilket innebär enorma kostnader för sjukvård och privatpersoner.

- Representanter för läkemedelsbolag ger ofta pengar, gåvor och resor för att övertyga läkare om att skriva ut de läkemedel som de företräder. De flesta representanter för läkemedelsföretag har ingen medicinsk eller naturvetenskaplig utbildning, utan är helt internt ”utbildade”.

- Läkemedelsindustrin kommer från kemiindustrin. Nästan alla större läkemedelsföretag har ett syster-, moderbolag eller andra filialer som skapar toxiner och gifter som t ex i bekämpningsmedel samt i industri- och hushållsprodukter. Dessa toxiner bidrar till kroniska sjukdomar. Många läkemedelsingredienser utvecklas av samma kemister. Utvecklingen av statiner var först som ett bekämpningsmedel.

Hur kan detta få pågå?
Läkemedelsindustrin är relativt ung och började växa kraftigt på femtiotalet. Det är nu vi får betala med försämrad livskvalitet för alla biverkningar av att stoppa i oss syntetiska ämnen i flera år. Ett syntetiskt ämne kommer alltid att behandlas, mer eller mindre, som ett gift i kroppen och påverka organen på ett eller annat sätt.

Men varför är då dessa bolag inte intresserade av att jobba med naturliga, biverkningsfria ämnen? Jo, därför att de inte går att patentera. Staterna har i hög grad överlåtit forskning åt bolagen, mot att de kan patentera sina upptäckter och bestämma läkarnas behandlingsmetoder. Dessutom har de flesta kontrollerande myndigheter ett ekonomiskt beroende av dessa bolag, genom bl a marknadsbidrag vid lansering. Så länge denna dysfunktion på läkemedelsmarknaden kvarstår kommer inget att förändras. Därför är det viktigt att patienterna själva kräver rådgivning om naturliga alternativ av sina läkare.”

(MICHAEL HÅKANSSON i boken ”Gluten och mjölk”)

Läkarnas dubbelspel (Aftonbladet 2011)

”Ett nytt ADHD-läkemedel skulle ut på marknaden. Då anlitade läkemedelsbolaget två landstingsläkare för att hjälpa till med lanseringen. Under två år betalade läkemedelsjätten konferensresor, privata arvoden och hundratusentals kronor till en rad svenska sjukhus. Sedan blev de två läkarna statliga experter på Läkemedelsverket – och godkände läkemedlet i Sverige.”
 
Här kan du läsa hela ovanstående artikel som publicerades i Aftonbladet 2011-09-30: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13706184.ab

En gång i tiden var de också 2+2 ...

mufflon, som några minns och här är lite bilder för er som inte sett 2 mufflon
 
Tråkigt så försvann ju kidet natten mellan torsdagen den 15 och fre 16 december samma år.
Det här är oktober 2011. Jag hade de här inlägget då också, finns i arkivet..

På väg hem en regnig sommardag

Populärt motiv, regnbågen
 
 

Nu är vi med kompisar igen!

 
2+2=4
 

Blommor på natten är också magiskt!

 

Citat

”When you are in water, if you relax, it floats you. If you struggle, if you tense up, you sink and drown. Well, it’s that way with life.”
(ARIEL & SHYA KANE i boken “Working on yourself doesn’t work”)

RSS 2.0