Allting är OK

När människor föds in i ett sjukt system så kommer de att uppfatta detta system som normalt även om det går på tvärs med deras naturliga behov och nervsystem. Det är inget konstigt med det eftersom de flesta människor accepterar sakernas ordning då de agerar i enlighet med den information, självkänsla och möjlighet till överlevnad de har till sitt förfogande.

http://www.sourze.se/Allting_%C3%A4r_OK_10692408.asp

 

När människor ställs inför information som visar att de är lurade, och det dessutom på flera nivåer, då ställs individen inför en situation som vänder upp och ner på allt som han/hon fått lära sig och en inre konflikt uppstår. Individen blir då tvungen att göra ett av följande val:

1. Ihärdigt ifrågasätta informationen och vägra tro på den.
2. Ignorera informationen och fortsätta som förut.
3. Med ett öppet sinne undersöka informationen.

Det vanligaste är att människor väljer antingen alternativ 1 eller 2 vilka båda kan sägas vara ett resultat av kognitiv dissonans, det vill säga när olika tankar står i konflikt med varandra. Till exemepl när vi intuitivt känner att det vi håller på med egentligen inte alls är vad vi vill göra men vi är för rädda för att göra något åt det. Istället så rationaliserar vi och intalar oss själva att det nog egentligen är det bästa ändå, varpå en känsla av kognitiv balans infinner sig som även om den till stor del bygger på illusioner ändå skänker en slags känsla av trygghet.


 


Vad tror ni om klimathotet?

I 1993 års utgåva av Romklubbens (en av elitens främsta tankesmedjor) bok The First Global Revolution kunde man på sidan 75 läsa följande mycket avslöjande text:

“I jakten på en ny fiende för att ena oss så kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan."


I senare utgåvor av boken är dessa rader borttagna.

LÄs hela artikeln:

http://www.sourze.se/Det_verkliga_syftet_bakom_klimathysterin_10691816.asp

Anledningen till att eliten engagerade sig i det här berodde inte på någon oro över miljön utan på att klimat och miljöområdet var ett av flera områden man kunde exploatera för att uppnå ett ökat nationellt samarbete och globala styrelseformer för att centralisera makten över världens befolkning.

Under ett förhör inför Senatens Kommitté för Miljö och Offentligt arbete angående klimatförändringar och medierna år 2006 gjorde professor David Deming ett sensationellt avslöjande; En av de ledande forskarna inom klimatförändringar hade sagt till honom att "Vi måste göra oss av med uppvärmningen under medeltiden", med hänvisning till att den inte passade in i den globala uppvärmningsteori som sa att människan är ansvarig.Forskaren John Christy som stött IPCC sa att "Vi har stort intresse av att skapa panik eftersom det ger mer bidrag."


Elitens retorik är skicklig och låter ofta mycket övertygande. Vem kan förneka eller ifrågasätta att det sätt på vilket vi smutsar ner vår miljö i långa loppet är ohållbart? Vi förgiftar ju både land, luft och hav med våra vansinniga miljögifter. Idag finns 85 000 kemikalier i omlopp och flera av dem bidrar till att den manliga delen av mänskligheten är på väg att bli steril. På 50 år har spermaproduktionen sjunkit med 50 % och den fortsätter att sjunka. Resten kan ni själva räkna ut.

Människan är den enda art som sågar på den gren som hon själv sitter på, vilket onekligen utgör en sorglig ironi när man betänker att det står i bjärt kontrast till det faktum att hon också anser sig vara den intelligentaste varelsen på jorden.

Lika tragiskt är dock att den elit som har skapat detta system nu använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning till att acceptera totalitära lagar som kommer att dränera dem på den lilla frihet de har, ta ifrån dem rätten till självförsörjning, begränsa deras rörelsefrihet och beskatta dem ännu mer med hänvisning till det globala "klimathotet."

En helt ny peer review-studie publicerad i augusti i år av professor Richard Lindzen vid MIT slog ner som en bomb. Den visade att effekten som alla växthusgaser har på temperaturen globalt är mindre än en sjättedel av vad FN säger att den är

Om de styrande menade allvar med sitt värnande om jordens naturliga ekosystem, tror ni då de skulle tillåta ....

www.theclimatescam.se

"Politiken är så gott som död"

http://www.lasarnasfria.nu/Artikel/9218

 

Läs Fredrik Larsons klartänkta artikel på Läsarnas Fria

 

Svenskt medieklimat tycks mest handla om nöjesindustrin och ytliga företeelser i politiken, där oppositionen är oerhört rädd för att ta ut en ny riktning. I dag ses samma ansikten i teverutan, ansikten som sminkas alltmer, som jobbar allt starkare på sin retorik istället för att vara en röst för allmänheten. En politisk hierarki har verkligen stramats upp sen september 2001. Den politiska/mediala makten har gift sig ordentligt, vilket i sin tur skapar en farlig utveckling på så vis att journalister med gräsrotsperspektiv (som Amy Goodman) tenderar att bli subkultur

...

Demokratin sätts ur spel då sanningen inte längre når fram. Nobelpriset är i dag en institution för stora läkemedelsföretag och medlemmar ur Nobelkommittén, där kandidater utses i syfte att sälja in nya vaccin snarare än att föra in kunskap i samhället som gynnar oss alla. Medierna hänger på. De som har en annan syn på livet, som inte så lättvindigt köper dagens medieklimat, som ser igenom det maktspel som de facto sker – blir utskrattade av gemene man.

...

Religioner har under årtusenden demonstrerat sin makt över folk genom ett prästerskap som sagt sig vara guds röst på jorden. De människor som på något sätt haft egna gudomliga upplevelser har kallats kättare.

...

TV4-receptet att blanda ”kändisar” med en patenterad programidé ger oss underhållning under veckorna, alla veckor under året, och simsalabim försvinner din röst, din rätt, din roll i samhällsutvecklingen. Och reagerar vi med ilska så är det fel på oss. Då ska vi gå till en terapeut. För att råda bot på våra känslor. Vi ska bikta oss.  Och känna skuld. Skuld för klimatfrågan. Skuld för att rasismen ökar. För att våldet expanderar. Botet mot kriminalitet heter fler poliser. Botet mot samhällets instabilitet heter politik. Och övervakningskameror. Märk väl: det finns alltid en lösning.

...
Politiken är så gott som död. Politiken är utspelad som aktör. Datorerna har revolutionerat spridningen av information på nolltid, medan politiska system har blivit trögare.


Tror du att du har kontrollen?

Så programmeras du via tv

"...tv:n har långtgående och uppenbara effekter på vår världsbild och mycket tv-tittande har större inverkan på hur vi uppfattar tillvaron än vad vårt dagliga liv i samhället har."

Läs hela artikeln här:

http://www.sourze.se/S%C3%A5_programmeras_du_via_tv_10690728.asp

 

Ett av de överlägset viktigaste instrumenten som eliten haft till sitt förfogande för att manipulera och kontrollera massorna har varit televisionen, idag världens populäraste fritidssysselsättning. Tidigare skedde indoktrineringen i huvudsak via religioner, skolor, tidningar och skapade konflikter men tack vare den tekniska utvecklingens framfödande av radion och TV:n så fick eliten möjlighet att placera en hypnotisör direkt i hemmet hos folk.


Man kan tycka att den ensidighet och ytlighet som dominerar tv-utbudet är illa nog, men tyvärr är det ju ännu värre än så; den rådande eliten i världen är ju fullt på det klara med att det inte går att kontrollera 6 miljarder människor rent fysiskt, därför måste det ske på psykologisk väg. Därför har man sedan lång tid tillbaka använt sig av psykologiskt skolade propagandister.

En av den moderna propagandans pionjärer var Edward Bernays, brorson till Sigmund Freud, som i sin bok Propaganda, utgiven redan 1928, sa att den medvetna och intelligenta manipulationen av vanorna och åsikterna hos massorna är ett viktigt element i samhället. I första kapitlet "Organizing Chaos" skriver Bernays bland annat:

"De som manipulerar denna osedda mekanism i samhället utgör en osynlig regering som är den verkligt styrande makten i vårt land. Vi styrs, våra medvetanden och vår smak är formade och våra ideér är givna, huvudsakligen av män vi aldrig har hört talas om.

Oavsett vad man tycker om det så förblir det ett faktum att i nästan varje del av vårt liv, om det så är politik, affärer, vårt sociala beteende eller vårt etiska tänkande, så är vi dominerade av ett relativt litet antal personer vilka förstår de mentala processerna och mönstren hos massorna. Det är de som drar i trådarna som kontrollerar allmänhetens uppfattningar.”

John Swinton hette en chefredaktör på New York Times som inbjöds att hålla ett tal vid New York Press Club 1953 som bekräftade Orwells tes:

"Det finns inget som kan kallas en fri press i Amerika, annat än den i småstäder på landsbygden. Ni vet det och jag vet det. Inte en enda av er vågar uttala sin ärliga mening. Det är New York-journalistens plikt att ljuga, att förvränga, att smutskasta, att fjäska inför Mammon och att förråda sitt land och sitt folk för sitt dagliga bröd. Vi är redskap och lakejer åt de rika bakom kulisserna. Vi är nickedockor. Dessa män drar i trådarna, och vi dansar. Vår tid, våra förmågor, våra liv, vår duglighet är helt och hållet dessa mäns egendom. Vi är intellektuella horor."
1971 gjorde Professor Herbert Krugman en studie som visade att det inte tar mer än 30 sekunder innan vi hamnar i ett slags hypnotiskt tillstånd efter att vi slagit på tv:n och att vi inte analyserar den information vi tar in. Det här hänger ihop med att den frekvens som tv-bilderna ligger på är nära det stadium vi upplever under hypnos. Vi slappnar av och stänger av den analytiska, vänstra delen av hjärnan varpå frontalloben får allt mindre kontakt med resten av hjärnan så att vi blir mer mottagliga för suggestion och oftast okritiskt tar in den information vi delges.

Det här beskrivs ingående i Dr Aric SigmansDr Aric Sigmans bok Remotly Controlled (Fjärrstyrd) som visar på hur inte minst barnen påverkas och skadas av televisionen. De flesta människor har effektivt drillats till konsensustrans, det vill säga de har sedan barnsben matats med vad av de styrande tycker är lämpligt att tycka och tänka.

 


Frekvensmedicin- utvärdering 1 dag

Frekvensmedicin är läran om kroppens cellkommunikation samt en metod att använda kroppens informationsssystem för att läsa av och korrigera obalanser.

Varje cell har sin egen frekvens och ger ifrån sig en svag elektromagnetisk signal.
I en frisk vävnad kommunicerar alla celler med varandra.

Varje ämne har sin egen svängning, pendling eller vågrörelse, per sekund och mäts alltså i Herz.

Hjärnan avläser och tolkar dessa frekvenser. Om ett problem uppstår i kroppen ändras frekvensen i den påverkade vävnaden. Hjärnan får besked om en obalans som uppstått och börjar sända frekvenser till området. Dessa frekvenser sätter igång processer som ska korrigera obalanserna.

Och ibland kan man behöva hjälp med det utifrån. Det finns många sätt att hjälpa kroppen att stärka de processer som läker, utan att stoppa i sig artificiella ämnen som hämmar processerna och frekvenserna.


Jag fick rejäl träningsvärk i skuldrorna och lite i nacke. Känts hela natten och på morgonen. Ändå var jag mjukare i ryggen. Brukar knastra lite mer på morgonen. Träningsvärken försvann dock fort bara jag kom upp och rörde på mig, och drack vatten förstås, fast den varit rätt intensiv. Vaknade också kl. 2 och mådde lite kymigt. Kändes bättre efter ett besök på WC. Jag vaknar annars aldrig och brukar ligga still. Men nu fick jag ändra läge flera gånger för det blev lite jobbigt att vara still.

Hur går det till? Precis som när de mäter EKG och EEG får man ha elektroder och mätgrejer på händer, fötter och huvud, och vrister, handleder. Datorn läser av, cell för cell i organ och kropp. Så får man se resultat på skärmen med en bedömning hur nära frekvensen i din kropp är vad den borde vara optimalt. Sen får man se vilka områden man bör koncentrera sig på under frekvensbehandlingen. Mycket av det jag fick veta visste jag redan, så det stämde bra. T ex vet jag att mina ben känns olika, dvs har olika cirkulation. Och det visade datorn tydligt. Vänster ben är mer belastat. Så det fick sig en omgång ;o) Och axlar nacke. Och en del organ. Bland annat mage.

Min stora last är ju bröd , dvs vetemjöl ingår i det mesta. Det ska jag inte äta, som tur är har jag iallafall för längesen slutat med mjölk, annars hade det varit mycket värre garanterat. Det är inte heller första gången jag får höra detta, man behöver banka in en del grejer ;o)
Men jag blir iallafall lite peppad nu att skärpa mig med mjölmaten ;o) Så får vi se om det blir nån skillnad, men det vet jag ju att det blir.Frekvensmedicin

Nu har jag testat nåt som kallas frekvensmedicin, eller kvantmedicin, eller energimedicin, eller biofeedback eller bioresonansterapi.

De flesta har kanske inte hört talas om kvantmedicin men det är faktiskt en liknande teknik i sjukvården redan, nämligen EKG och EEG, där manmäter elektromagnetiska aktiviteten i hjärna och hjärta.

Här mäter de frekvens i hela kroppen, alla organ osv.

Jättehäftigt! Man kan se vad man är känslig för mm. Varje cell har sin egen frekvens och ger ifrån sig en svag elektromagnetisk signal.

Varje ämne har sin egen svängning, pendling eller vågrörelse, per sekund och mäts alltså i Herz.

Frekvensmedicin är läran om kroppens cellkommunikation samt en metod att använda kroppens informationsssystem för att läsa av och korrigera obalanser.

Kanske kommer mer om detta, när jag känt efter lite mer ;o)

Framtiden - De nya barnen

Har ni hört om indigobarn och kristallbarn?

Låter jättespännande, läs:

http://www.ashtarcommand.se/artiklar/artikel11.html

http://lindaspiritualism.bloggplatsen.se/2009/06/05/1735706-kristallbarn-magiska-andliga-barn/

Kristallbarn

Alla de barn som kommer till världen åren 2012 och framåt, föds med en fullt utvecklad kristallaura.
I perioden 2004-2012 föds alla barn med en indigoaura kombinerat med framtidens kristallaura, som blir gradvist mera framträdande för varje år, ju närmare vi kommer år 2012.

Kristallbarnen är rena och högfrekventa i deras energier. De är ärliga av natur och extremt sanningssökande i umgänget med andra människor. Till skillnad från indigobarnen saknar de helt ett gränssättande element i deras personlighet, vilket lyckligtvis inte är något problem för barnen själva eftersom de är mycket medvetna om vad de tycker om och vad de inte tycker om och vilka personer som är bra för dem att vara tillsammans med. Kristallbarnen kompromissar inte i något sammanhang överhuvudtaget. De isolerar sig hellre från omvärlden om de själv anser att dem är det enda acceptabla sällskap som erbjuds även på många mils avstånd.

Inte ens mamma och pappa och de närmaste familjemedlemmarna kan vara säkra i kristallbarnens närhet. De nya barnen omger sig inte frivilligt med människor som har en begränsad tankegång eller med människor som har styrande eller nedbrytande energier. Om föräldrarna beslutar sig för något annat än precis det barnet vill kan man vara säker på att det uppstår ett kaotiskt tillstånd inom kort.
På ett omedvetet plan bär kristallbarnen nämligen runt på en stark inre eld som kan få allt negativt omkring dem att brinna ned fullständigt.

Föräldrar till nya kristallbarn bör, om inte för deras egen skull, också för barnens skull snarast förändra deras aura- och energistruktur via en AuraTransformation™ så att den matchar barnens aurakristallstruktur. Därmed behöver barnen inte begränsa deras stora mänskliga mentala och/eller fysiska potential bara för att de är barn och för att föräldrarna inte kan följa med i barnens snabba utveckling både på det inre och yttre planet.
Faktum är att de nya barnen oftast inte har förståelse för det långsamma och ibland invecklade sätt att leva som många vuxna, med den gamla tidens energistruktur, praktiserar.

Framtidens kristallbarn använder sig uteslutande av genvägstangenterna på tangentbordet och har inte på något sätt lust till att använda gammeldags metoder från den tid då deras föräldrar var barn.
Att sätta gränser, konsekvens, ansvarskänsla, direkt konfrontation och att tala sanning är kodorden i den nya tidens uppfostran.
http://lindaspiritualism.bloggplatsen.se/2009/06/05/1735706-kristallbarn-magiska-andliga-barn/

Syfte

Mänskligheten fortsätter att evolvera och går mot en period där ärlighet, harmoni och en större omsorg och respekt för naturen blir tongivande. Många  barn som fötts under de senaste decennierna uppvisar unika egenskaper som rätt använda blir en tillgång inte bara för dem själva utan för hela mänskligheten. Informationen sammanställd här syftar till att öka kunskapen och förståelsen för dessa barn som nu föds i allt större skaror.

 

Känsliga

Den trivs bäst om den fysiska miljön de vistas i inte innehåller alltför mycket stimuli. De behöver ordning och reda, lugn musik, en behaglig innomhustemperatur och inte alltför mycket folk på en gång. Föräldrar berättar att barnen är duktiga på att hålla reda på sina saker och på att organisera.

Kristallbarnens kroppar är mycket känsliga. I kontrast till detta upptäcker man att de har en mycket stark inre kärna. De är kloka, eftertänksamma och psykiskt uthålliga.

Se upp med sockret

För Kristallbarnen liksom för Indigobarnet stör socker den naturliga balansen i kroppen. De blir okoncentrerade och hyperaktiva varför det kan vara klokt att se upp med detta. Det verkar vara något lättare att hålla Kristallbarn borta från det vita sockret än Indigobarn eftersom Kristallbarn gärna äter frukt och får sitt behov av söta smaker tillfredsställt den vägen.

Allergier

Kristallbarnen är känsliga för konstgjorda tillsatser i maten och besprutad mat. Det optimala skulle vara om gravida kvinnor åt ekologisk, obesprutad mat och undvika livsmedel med så kallade e-ämnen under sin graviditet för att redan där lägga en bra grund för sitt Kristallbarn. Många av dessa barn har olika typer av överkänslighet t ex mot mjölkprodukter eller vete.


Läkning genom förflyttning av energi

Inom alla tidigare kulturer och medicinska traditioner åstadkoms läkning genom en förflyttning av energi.

Albert Szent Gyorgi, Nobelpristagare i medicin


Kraniosakral terapi känns som en gammal metod

Hjärtats stilla revolution

Kärlek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt autentiska jag.

http://www.lasarnasfria.nu/artikel/9215

Läs denna utmärkta artikel

Utmaningen för 2000-talet är hjärtats stilla revolution2000-talet innebär ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp. Många människor pratar om andlighet, meditation och inre utveckling, men det verkar inte förändra deras liv. Vår andliga utveckling beror på vårt åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår fria vilja till att anta livets utmaning att växa, eller så kan vi välja att inte utvecklas. Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa.


----


Hjärtat opererar utifrån premisserna att ”jag är ansvarig” och ”bara kärlek fungerar”.
Det är på hjärtats medvetandenivå som vi börjar förstå att vi inte är små separata öar, utan att livet är ett och att vi alla är delar av denna helhet. Det är på hjärtats medvetandenivå som vi börjar förstå vad som är verkligt viktigt och meningsfullt i livet.


------


Healing sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vårt hjärta att öppnas igen.

Tillit är en förutsättning för kärlek. Utan tillit är kärlek som en artificiell plastblomma, i stället för en levande, fräsch och doftande ros. Även om en del människor kommer att svika vår tillit, så finns det ingen anledning att låta detta underminera vår tillit. Det är bättre att låta några människor svika vår tillit än att inte låta vår grundläggande tillit utvecklas. Många människor är ju så sovande och omedvetna att de inte ens vet vad de gör. Även om vi känner oss sårade, desillusionerade och besvikna på andra människor, så försök ge dem kärlek, förståelse och medkänsla. Ett kriterie för andlig mognad är att vi börjar ge kärlek, i stället för att själva behöva kärlek.

Kärlek är egentligen inte en exklusiv relation med en annan person, utan en inre kvalitet hos vårt varande.

Låt sinnet utvidgas


"Låt sinnet utvidgas tills det kan omfatta mysteriernas storhet, istället för att förminska mysterierna tills de kan rymmas i sinnet."

Sir Francis Bacon


Vatten och KS

 

Har provat lite KS med vatten. Dels efter att jag duschat min häst som han gillar, och blir verkligen avslappnad efter dessutom ett antal genomborstningar och skrapningar som det blir i en ordentlig tvagning. Igår fick han vara ute och springa i det fria  (idag med ;o) och busat ordentligt så han var som gele hela han. Som grädde på moset fick han efter duschen KS-behandling. Som kallblod med rätt ordentlig pälssättning vid det här laget var han svettig och sen blir det mycket att lägga händerna i.

Jag måste säga att jag tycker det är en skön känsla när händerna sugs fast inte bara i kroppen utan genom vattnet också. Det blir ju inte samma ”flyt” för min hudkontakt (hihi, vilket ordval…) som när det är torr len päls. Precis som det är en fördel med människor att ha kläderna på och inte hud som klibbar fast ;o) Men det är ändå häftigt som lite experiment med en blöt häst … vet inte egentligen vad/om det har för betydelse, eller om det är olika vid olika tillfällen. Kände för det då iallafall =)

 

Ett annat vattenexperiment gjorde jag på mig själv för en vecka sen när jag på lördag kväll hade fått en lite puff på örat av min andra häst. Temporalbenet gillade det inte alls.. Jag blev brännhet på örat och hela den sidan och strax därpå huvudvärk. Jag har aldrig huvudvärk annars så för mig var det ganska jobbigt även om jag förstår att det nog finns flera gånger värre typer av huvudvärk. Men den höll i till nästa eftermiddag då jag la mig i badet och försökte göra nåt åt det. Behandlade mig själv på temporalbenen, och faktiskt så lättade allt. Ovädret blåste bort, när jag sakta klev upp ur badet och på kvällen var jag pigg igen.


Resonans, i synkronicitet med en bok

Jag läser en bok igen som vill att jag ska leva mig in i den. Ett tydligt tecken på att det är en speciell bok, när jag först lever ut det som händer i nästa kapitel :-o hihihi

 

Som i somras:

Bok eller verklighet?

http://becausetrollrik.blogg.se/2009/june/bok-eller-verklighet.html

en av alla juni-favoriter …. Läs också t ex om ”Den kraniella dansen” och ”Precis som det stod skrivet i de gamla böckerna …”

 

Den aktuella boken heter Superkoherens och har inga synliga kopplingar till KS, kraniosakral. Men skrapar man under ytan…?

 

Det som hände igår var återigen en händelsekedja som går igen när jag läser vissa böcker som sagt:

 

Resonans var ordet för dagen.

Under dagen medan jag behandlade några hästar (skulle sett ut om det vore människor ! :-o hahahoho) så lekte jag med toner och nynnade på melodier för att hitta och känna olika toner och vilken resonans de gav i mitt huvud. Vid vissa toner känns det som huvudet blir en burk som ger resonans. Då håller jag kvar den tonen så länge jag kan ;o) Och så fortsätter det. Bra övning för stämbanden som känns väldigt glada och smidiga idag!

 

På kvällen när jag skulle fortsätta läsa i nya boken, trodde jag knappt mina ögon när nästa kapitel heter:

 

L A G E N   OM   R E S O N A N S

 

Åhej! Och läser man sedan innehållet känns det som tydliga kopplingar till KS, vilket ju var precis vad jag höll på med när jag ”resonansade” (resonerade?)  för oss, mig och hästarna. Det blev KS med händer och stämband =D

 

Läs följande och avgör själva:

 

”Frekvensuniversum lyder under lagen om resonans, som även kan kallas attraktionslagen. Resonans är ett energimässigt fenomen. Det är naturens sätt att utväxla energi på ett ändamålsenligt sätt. Det är en sömlös, otvungen, fullständigt precis och exakt process.

---

Lagen om resonans föregår, överskuggar och lägger under sig de lagar som råder i det grova, fysiska, skenbart solida universum som vi tycks leva i och tvingas försöka förstå. Den är en härskande lag.

Resonans är det som kopplar samman den inre och den yttre verkligheten. På frekvensnivå finns det egentligen inte ens någonting ”inre” och ”yttre”, det finns endast resonans – en utväxling av information. Här möts, förenas och interagerar den stora världen – galaxerna – och den lilla världen – den atomiska och subatomiska informationssfären. Även om de ter sig vara fullständigt väsenskilda och helt åtskilda så är de i själva verket en och samma sak, ett flöde av information.

 

Det är dock inte fullt så enkelt. Om det vore det skulle livet vara sömlöst, otvunget och effektivt. Är ditt liv enkelt, sömlöst och effektivt? Står du i resonans med universum, och universum med dig?”

 

Jag stannar där nu och går inte in på resonansfrekvens och harmonisk frekvens, men allting har en resonans – tankar har en resonans, känslor har en resonans, minnen har en resonans. Och detta jobbar man ju mycket med i KS =)

 

Lustigt nog var jag, apropå inre och yttre verkligheter, samma dag inkopplad på ett resonemang om inre och yttre chakran …… hm, måste titta mer på det ;o) hur hänger de ihop.

 

Nästa sammanträffande är att jag funderar på ett verksamhetsnamn för det jag håller på med. Vad ska det heta. Kraniosakral är ett så långt ord, och för både människa och häst??

 

Kanske ska det vara nåt med resonans???? Jag har tid på mig att fundera än ett tag =) och hinner säkert få fler influenser.

 

Thrity Engineer heter författarinnan.

 

Hon skriver också att forskare berättar att kroppen består av ungefär 50 biljoner celler. Ujuj. Siffran 5 åtföljd av 13 nollor . 50 000 000 000 000

 

Fler molekyler i en människokropp än det finns stjärnor på himlen?


Att återställa den normala kraniella rytmen och skallens rörelse startar enorma läkningsprocesser. Att skallbenen kan röra sig fritt är en förutsättning

Mycket bra länk om Kranio Sakral Terapi. Med inriktning mot barn och problem vid förlossning som kan ge fortsatta men och vad man kan, ... eller SKULLE kunna göra åt det  - om man fick ....


http://www.alternativmixen.com/artiklar/angeta_kranio_sakral_terapi.htm


"Önskvärt vore därför att få behandla dessa barn före skolåldern för att förhindra att de ramlar in i utredningar och bli dumförklarade.

...
men tyvärr lyder vi under en lag som kallas för kvacksalverilagen och som förbjuder oss att behandla barn under 8 år. Därmed förlorar barnen flera år av värdefull lästräning."

***********************************************************************

KranioSakral betyder att vi arbetar med Kraniet-skallen och Sacrum-korsbenet.


En Amerikansk läkare som hette Still, upptäckte redan på 1800-talet att skelettet har en mycket större påverkan på oss än vad vi trott. Han upptäckte att i vårt kranium finns en ständig rörelse, en jämn fin rytm som han kallade för den kraniella rytmen. Denna rörelse gör att spinalvätskan (ryggmärgsvätskan), den vätska som skyddar hjärna och ryggmärg, pumpas upp och ned i ryggraden.


Den kraniella rytmen upprepas i cykler om 8-12 sammandragningar per minut. Den pågår hela livet och påverkar hela kroppen och psyket. Den påverkas inte av andningen eller hjärtverksamheten.


Det kraniosakrala systemet är intimt förknippat med alla kroppens funktioner, såsom muskler, skelett, lymfsystem, nervsystem, blodkärlsystem och det endokrina systemet (hormonsystemet). Blockeringar i det kraniosakrala systemet kan därför få många olika sjukliga effekter på kroppen.


Rytmen störs av fysiska trauman t.ex. bilolyckor, fall på svanskotan, slag mot huvudet etc. En lång besvärlig förlossning kan ge allvarliga störningar, men även en alltför snabb förlossning kan ge barnet problem. 


Kejsarsnitt kan också störa rytmen då barnet lätt hamnar i chock på grund av den alltför snabba tryckförändringen. Den senaste trenden med planerade kejsarsnitt kan därför i vissa fall vara förödande för barnet.


En svår förlossning låser ofta både skallben, nacke och svanskota, vilket dämpar hela det kraniosakrala systemet och ger en lägre livskvalité. Barnen får problem med balans, motorik och koordination. De har ofta huvudvärk och stelhet i nacken.

 

Att skallbenen kan röra sig fritt är en förutsättning för en jämn sund kraniell rytm.

 

Låsningar kan även uppstå vid chock av mediciner som penicillin och vaccinationer.

 

Att återställa den normala kraniella rytmen och skallens rörelse startar enorma läkningsprocesser.

 

Spädbarnen skriker för att rätta till det som blivit fel. Om det inte lyckas försöker barnen att med våld rätta till felet.

 

Utmärkande för dessa barn är att de utvecklat hörförståelsen till 100 %, eftersom dessa barn är lika smarta och intelligenta som sina kamrater.

 

Tyvärr sjunker självkänslan snabbt när barnen upptäcker att de har svårt att hänga med.

 

Önskvärt vore därför att få behandla dessa barn före skolåldern för att förhindra att de ramlar in i utredningar och bli dumförklarade.


Behandlingen löser upp de blockeringar och låsningar som uppstått i nacke och svanskota. Den frigör skallbenen som återfår sin normala rörelse. Därmed slutar bokstäverna att hoppa och flyta ihop. Texten blir klarare och lättare att läsa. Balans och koordination brukar rätta till sig ganska fort.

 

Det är nu viktigt att barnen får hjälp med lästräningen för att få upp läshastigheten och läsförståelsen. De flesta barnen har mycket att ta igen och behöver hjälp att komma ifatt sina kamrater.

 

En 15-årig grabb som haft stora problem hela sin skoltid och blivit hjälpt av behandlingen tyckte att den borde ingå i 6 års-kontrollen. Idén är mycket bra, men tyvärr lyder vi under en lag som kallas för kvacksalverilagen och som förbjuder oss att behandla barn under 8 år. Därmed förlorar barnen flera år av värdefull lästräning.

*************************

 

 

 


"Svenska läkare med ansvarskänsla bekräftar ..."

Jättebra artikel idag i Läsarnas fria Tidning

"...bekräftar att överkänsliga individer kan skadas av tiomersal. "

Läs mer om barns möjligheter/inte möjlighet, Melisa-test som borde vara rättighet om man ska vaccineras mm.

Tiomersal innehåller i huvudsak kvicksilver.

Det är en mänsklig rättighet att man får korrekt information. Samt trygg och säker vård, vilket detta inte är.
Här har försiktighetsprincipen definitivt nonchalerats vilket är oacceptabelt.

Många individer är dessutom helt omedvetna om och vad de är överkänsliga mot.

http://www.lasarnasfria.nu/artikel/9208#2899 (hoppas den går att se, ev behövs läsenord ...?????  :-o

http://www.lasarnasfria.nu


Personlig åsikt är att kvicksilver är väl de flesta "överkänsliga" emot. Inga levande varelser är väl okänsliga mot starka gifter, miljögifter, nervgifter ???? Eller vad säger ni ..
Varför har man annars tills sist sluta använda det i tandvården....
RSS 2.0